Vad är Duty Free?

Att handla Duty Free

”Duty free” kommer från lagen om exportbutiker, och är ett koncept som innebär att du kan köpa tullfria varor. Det är ett utmärkt tillfälle för internationella resenärer att spara pengar på många olika produkter, från parfym och kosmetika, till tobak och alkoholhaltiga drycker.

Begreppet "Duty Free” går tillbaka till 1960-talet och Shannon-flygplatsen på Irland, och innebär att exportbutiken kan sälja varor utan moms och punktskatter till tredje land (non-EU).

Utan avgifter och skatter

Tull är en statlig avgift som tillämpas på olika typer av importerade varor. Du kan inte bara spara pengar på tull, utan i Europa slipper du även momsen, vilket gör att du kan spara ännu mer jämfört med om du handlar i en vanlig butik.

Införelsekvoter

Det finns vissa begränsningar, vilka anges individuellt i varje land eller ekonomisk region. Observera att om du överskrider den tillåtna mängden kan du bli tvungen att betala tull och skatt på den överskjutande mängden. Läs mer om tillåtna mängder på denna sida.

.