Sekretesspolicy

 1. Inledning

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar alla personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi har erhållit via våra Dufry-webbplatser, appar och i våra butiker.

Sammanfattning av bestämmelserna:

 

 1. Personuppgiftsansvarig, källor för personuppgifter och vilka personuppgifter om kunder samlar Dufrys webbplatser och appar in?

 1. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Dufry AG och Dufry, The Nuance Group (Sverige) AB, ägaren av den svenska webbplatsen (enligt villkoren) som du för närvarande besöker eller Dufry, The Nuance Group (Sverige) AB, som äger den svenska butik som du besöker eller från vilken du handlar varor är gemensamma personuppgiftsansvariga för personuppgifterna som du (som den registrerade) lämnar ut till oss eller som vi tagit emot i våra butiker och via Dufry-webbplatser och appar.

 1. Typer av insamlade personuppgifter och deras källor

Vi samlar in personuppgifter direkt från våra kunder via Dufrys webbplatser och appar samt från våra butiker.

Vi samlar in följande typer av personuppgifter om dig från följande källor:

Information som du uppger till oss: Vi tar emot och lagrar all information du anger på Dufrys webbplatser och appar samt i butiker eller tillhandahåller oss på annat sätt, t.ex. vid registrering, åtkomst till ditt konto eller profil, inskickande av förfrågningar, i samband med en enkät eller tävling, vid användning av presentkort eller kundsupport, för att kommunicera med oss, vid inköp i butiker eller genom att använda våra produkter eller tjänster.

På grund av sådana handlingar kan du förse oss med (i) namn, postadress, e-postadress, telefonnummer; (ii) data som krävs för att behandla din betalning (inklusive kreditkorts-/betalningsinstrumentuppgifter och personlig säkerhetskod som är kopplad till ditt kreditkort) för butiksinköp eller onlineköp med presentkort, för att reservera inköp (i Dufrys Reserve & Collect), för att be om återbetalning eller för att kommunicera med kundtjänst beträffande återbetalning. (iii) prenumerantens avreseplats/destination för flyg, flygdatum och leveransadress samt flygplats för avhämtning av förbeställda produkter från Reserve & Collect eller för att köpa produkter och tjänster i våra butiker. Demografiska uppgifter, som ålder, kön, land, nationalitet, önskat språk, passnummer och medborgarskap, födelsedatum och bosättningsland, land vid registrering på Dufrys hemsidor och appar, köphistorik och annan reseinformation som utresedatum,, föredragen avreseflygplats och information gällande medlemskap i flygbolagens medlemsklubbar, samlas också in. Du måste ha en giltig flygbiljett för att kunna köpa taxfree eller förtullade varor från Dufry. Sådan information samlas in för att uppfylla våra avtalsförpliktelser mot flygplatsmyndigheter samt rättsliga skyldigheter gentemot tullmyndigheter och andra tillsynsmyndigheter.

När du registrerar dig för medlemskap, prenumererar på tjänster, nyhetsbrevet eller annan marknadsföringskommunikation, inklusive bloggar och kundkommentarer eller använder Dufrys webbplatser och appar eller köper varor i våra butiker samlar vi in inloggningsuppgifter, lösenord, eventuella lösenordsfrågor, liknande säkerhetsuppgifter som används för autentisering och kontoåtkomst samlas också in för tillgång till ditt personliga konto och din profil samt för att nyttja element inom Reserve & Collect eller Red By Dufry-kundlojalitetselement på Dufrys webbplatser och appar eller i våra butiker.

Du kan välja att inte lämna ut viss information, men då kan det hända att du inte kan använda vissa av funktionerna på Dufrys webbplatser och appar. Se avsnittet Vilka val har jag? nedan.

Uppgifter insamlas automatiskt genom interaktion med oss: Vi tar emot och lagrar uppgifter där du interagerar med oss genom att använda våra produkter och tjänster, inklusive online-teknik (dvs. cookies) och ta emot felrapporter eller användningsdata från programvaror på dina enheter online eller via WiFi-kommunikation i butiker.

Vi kan använda CCTV i våra butiker och samla in videofilmer och bilder av dig och andra när du besöker våra butiker (inklusive din/deras plats och fysiska utseende). Kontakta butikspersonalen för mer information.

Vi samlar in och analyserar enhets-, anslutnings- och konfigurationsdata inklusive IP-adressen (internetprotokoll) som används för att ansluta din dator eller enhet till internet, dator- och anslutningsinformation, som t.ex. webbläsartyp, version, tidszon och annan datorprogramvara som är installerad på enheten, webbläsares anslutningstyper och versioner, operativsystem, shoppingpreferenser, önskelistor, inköpshistorik, funktionerna du använder och sidor du haft tillgång till samt webbplatser du har besökt.

Vi samlar också in webbadressens (URL) klickströmmar till och från våra Dufry-webbplatser och appar, inklusive datum och tid, cookie-antal, produkter som visats och sökts efter samt telefonnumret som används för att kontakta våra kundsupportteam. Vi samlar in teknisk information för att hjälpa oss att identifiera din enhet för bedrägeribekämpning och diagnostiska ändamål såsom eventuella problem med produkten och inställningar, felrapporter, inklusive data om problemets typ och svårighetsgrad, uppgifter om programvara och hårdvara som är relaterade till ett fel, innehåll i filer du använt när ett fel inträffat och data om annan programvara på enheten.

Vi samlar webbläsardata inklusive beständiga och sessions-cookies och annan online-teknik som beskrivs nedan i avsnittet Online-teknik. Vi använder Google Analytics tillsammans med programvaruverktyg för att mäta och samla in prestandadata från Dufrys webbplatser och appar, inklusive nedladdningsfel eller prestandaproblem som uppstår. Ytterligare information hittas under http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html (Google Analytics användarvillkor och sekretesspolicy).

De flesta webbläsare tillåter dig att välja bort cookies eller att aktivera icke-spårning. För mer information, se avsnittet Vilka val har jag? nedan.

Mobila eller Dufry-appar: När du väljer att använda eller ladda ner Dufrys webbplatser och appar eller tillåta anslutning via WiFi-anslutningar till din enhet får vi information om din geografiska position och mobilenhet, inklusive en unik identifierare för din personliga enhet, dina GPS-data eller trådlösa nätverksdata (WLAN). Platsdata lagras inte eller överförs till tredje part. Om du godkänner lokaliseringsfunktionen kan vi tillhandahålla platsbaserade tjänster, inklusive reklam, sökresultat och personligt innehåll. När du närmar dig någon av våra butiker kan vi skicka push-meddelanden via e-post till dig om du har gett ditt samtycke till att få sådan kommunikation och reklam.

De flesta mobila enheter tillåter dig att stänga av platstjänster. För mer information, se avsnittet Vilka val har jag? nedan.

E-postmeddelanden: I syfte att kunna tillhandahålla mer individanpassad och intressant e-postkommunikation får vi en bekräftelse när du öppnar din e-post från Dufrys webbplatser och appar eller när din enhet befinner sig i närheten av någon av våra butiker, förutsatt att din dator eller enhet stödjer den här funktionen och du har gett ditt samtycke till att lokaliseringsfunktionen på din enhet används för detta ändamål. Om du väljer att inte ta emot e-postmeddelanden eller annan post från oss justerar du dina kundkommunikationspreferenser i din kontoprofil.

Information från andra källor: Vi får information om dig från andra källor och lägger till den i vår kontoinformation. Tredje partens källor inkluderar:

 • Uppdaterad leverans- och kontaktadressdata från tredje part som används för att uppdatera våra register och enklare leverera ditt nästa inköp;

 • Sociala nätverk när du beviljar Dufrys webbplatser och appar tillgång till dina uppgifter på ett eller flera nätverk;

 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa en plats baserat på din IP-adress för att möjliggöra anpassning av vissa produkter till din plats;

 • Våra partners som vi erbjuder tjänster tillsammans med inom ramen för ett varumärkessamarbete (co-branding) eller bedriver gemensamma marknadsföringsaktiviteter med;

 • Offentligt tillgängliga källor från öppna databaser hos myndigheter eller andra data som är offentligt tillgängliga.

 • Information (inklusive CCTV-bilder och fotografier, i förekommande fall) från tredje part inklusive polis, domstolar, tillsynsmyndigheter, flygplatser eller andra myndigheter i samband med säkerhetsincidenter eller faktiska eller misstänkta olagliga handlingar, som kan innehålla information om faktiska, påstådda eller misstänkta brott.

 1. Lagliga grunder och syften för behandling och användning av dina personuppgifter

 1. Lagliga syften

Dina personuppgifter behandlas av koncernen på grundvalen att sådan behandling är lagligen ”berättigad”, i den utsträckning detta krävs enligt lag. I de flesta fall kommer behandlingen av dina personuppgifter vara motiverad enligt någon av följande grunder:

 1. Det föreskrivs i ditt avtal att tillhandahålla produkter och tjänster som du ber oss att tillhandahålla dig;

 2. Det är nödvändigt för oss att uppfylla en rättslig skyldighet;

 3. Det är med ditt fritt tillhandahållna otvetydiga och informerade samtycke för specificerade behandlingsändamål;

 4. Det är nödvändigt för att skydda din eller annan persons liv; eller

 5. Det är i våra legitima intressen som företag och som leverantör av avtalsefterfrågade varor och att våra intressen inte överskrider dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter, inklusive legitima intressen enligt nedan.

Behandlingen av personuppgifter som rör faktiska, påstådda eller misstänkta brottsliga handlingar kommer att motiveras av en av ovanstående grunder och normalt ett av följande speciella villkor:

 1. Det är nödvändigt för att förhindra eller upptäcka brott eller andra olagliga handlingar;

 2. Det är nödvändigt att skydda allmänheten mot oärlighet; eller

 3. Vi har fått samtycke från berörda personer som är involverade i behandlingen;

 

 1. Syftet med behandling av personuppgifter

Vi samlar in, använder, lämnar ut och på annat sätt behandlar kunders personuppgifter baserat på genomförandet av ett avtal för att:

 1. behandla transaktioner som de ber om, inklusive e-handel, urval för Reserve & Collect och mobila transaktioner,

 2. behandla uppgifter från Red By Dufry-lojalitetsprogrammet för att verifiera att kortinnehavaren är ägaren till Red By Dufry-lojalitetskortet och se till att insamling eller inlösen av Red By Dufry-poäng och bekräfta kundens status för att säkerställa att korrekt rabatt tillämpas på försäljningen av varor som köpts i butiker eller som är reserverade för insamling i appen Reserve & Collect och köpta personligen i Butiker;

Informationen kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda tillgång till lojalitetsprogrammens alla delar, programmen Reserve & Collect och Red By Dufry som finns på/i Dufrys webbplatser och appar.

 1. granska och samla in uppgifter från boardingkort, nationalitet, destination och innehavare av det giltiga boardingkortet för att säkerställa att passageraren är en del av den resande allmänheten för att tillåta Dufry eller koncernen att tillhandahålla tullfria varor enligt villkoren i avtalet med vår hyresvärd eller flygplatsmyndigheter;

 2. tillhandahålla betalningstjänster inklusive kreditkortsinköp och köp i butiker;

 3. tillhandahålla varor och tjänster till kunderna som har begärt detta (dvs. ange en e-postadress för att tillåta regelbundna nyhetsbrev att tillhandahållas kunden)

 

 1. skydda prenumeranters inloggningsuppgifter och systemintegriteten hos Dufrys webbplatser och appar,

 2. att kommunicera med dig och individanpassa våra meddelanden för dig, dvs. besvara dina frågor, tillgodose dina preferenser och underlätta registrering för programmedlemskap. Vi kommunicerar med dig via e-post, telefon eller sms för att informera dig om våra tjänster, hur du håller din prenumeration eller ditt konto aktivt, för att ge besked om återbetalningar eller besvara kundförfrågningar eller hjälpa dig få tillgång till en enskild webbplats eller Dufrys webbplatser och appar samt för att besvara tekniska frågor.

 3. Vi använder personuppgifter för att genomföra dina avtalstransaktioner med oss och för att tillhandahålla dig våra produkter (inklusive reservering och förhandsval av tullfria produkter som finns listade på hemsidan Reserve & Collect i den förfrågade butiken) såsom du ber oss om. Detta inkluderar att använda dina personuppgifter för att registrera dig för eller prenumerera på tjänster som tillhandahålls via Dufrys webbplatser och appar.

 4. skydda Dufrys webbplatser och appar eller butiker, inklusive våra kunder och besökare, rättigheter eller egendom eller säkerhet; och

 5. hjälpa tredje parter inklusive polis, domstolar, tillsynsmyndigheter, flygplatser eller andra myndigheter med deras utredningar eller begäranden eller att rapportera säkerhetsincidenter eller misstänkta eller faktiska olagliga handlingar. Denna hjälp tillhandahålls i syfte att förhindra eller upptäcka olagliga handlingar, gripande eller lagföring av gärningsmän, skydda våra kunders eller besökares säkerhet eller i samband med andra lagliga begäranden om att lämna ut personuppgifter som vi fått från eller tar fram till tredje part (till exempel utredningar om saknade personer).

 

Där vi behandlar dina personuppgifter utifrån våra legitima intressen kommer de att vara våra intressen i:

 • För att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra väsentliga affärsverksamheter. Detta inkluderar att bedriva produkterna, upprätthålla och förbättra produktprestanda, utveckla nya funktioner, utföra forskning och tillhandahålla kundsupport.

 • Skydda våra produkter och kunder och upprätthålla säkerheten för dem i syfte att upptäcka och förebygga olagliga handlingar inkluderat bedrägerier samt för att bekräfta behörigheten för prenumeranter som loggar in på Dufrys webbplatser och appar;

 • Användning av personuppgifter för statistiska och analytiska ändamål. När det är rimligt möjligt kommer vi att anonymisera sådana uppgifter innan de används för statistiska eller analytiska ändamål. Sådana uppgifter behandlas i enlighet med Dufry AG:s legitima intressen för att upprätthålla effektivitet, relevans och tillgänglighet för Dufrys webbplatser och appar;

 • Effektiv förvaltning och drift av Dufry och koncernbolagen;

 • För att upprätthålla vår affärsrelation där du är användare av eller prenumerant på Dufrys webbplatser och appar,

 • Förbättra Dufrys webbplatser och appar, butiker, kvaliteten på service och tjänster samt kundernas shoppingupplevelse.

 • Reklam: Skicka meddelanden till dig om våra produkter, tjänster, kampanjer, specialerbjudanden och kampanjer, tävlingar och kundundersökningar, nyhetsbrev relaterade till Dufrys hemsidor, appar och butiker eller inbjudningar till evenemang

 • För att påbörja, skydda eller försvara Dufry i faktiska eller hotade rättsliga förfaranden.

Slutligen, och endast om du har registrerat dig för ett medlemskap på Dufrys hemsidor och appar och att du har givit ditt medgivande för detta syfte, kommer vi att behandla dina uppgifter för att:

 • Förse dig med riktad reklam baserat på din köphistorik (köpta varor, inköpsdatum och butik), födelsedatum, kön, bosättningsland, registreringsland, nationalitet, Red By Dufry status;

 • Förse dig med riktad reklam baserad på den reseinformation du tillhandahåller oss (inklusive resedatum, föredragen avgångsflygplats, medlemskap i kundprogram hos flygbolag), genom att svara på de kundundersökningar du kan få från oss med jämna mellanrum;

 • Skicka eller tillkännage kampanjerbjudanden på uppdrag av andra företag som erbjuder reserelaterade erbjudanden. Om vi gör det lämnar vi inte ut dina personuppgifter till företaget.

 

 1. Delning av dina personuppgifter

Vi kommer inte att överföra eller avslöja dina personuppgifter förutom vad som anges nedan:

 1. Effektiv förvaltning och drift av Dufry och koncernbolagen och endast när vissa tjänster är centraliserade.

 2. Till tredje parts tjänsteleverantörer (företag eller privatpersoner) som vi anlitar för att utföra funktioner på våra vägnar, såsom att uppfylla ordrar, leverera till detaljhandelsplatser eller butiker, skicka post och e-post, ta bort repetitiv information från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsstöd, tillhandahålla sökresultat och länkar, behandla kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. Leverantörerna har tillgång till personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina funktioner men får inte använda dem för några andra ändamål, samt inkludera följande datamottagarkategorier:

(i) reklam- och mediekonsulter,

(ii) marknadsundersökningskonsulter;

(iii) tekniska tjänsteleverantörer;

(iv) webbdesigners och utvecklare;

(v) molntjänstleverantörer;

(vi) lagringsleverantörer för elektronik;

(vii) kundtjänster;

 

 1. Vid offentliggörande av kontoinformation och andra personuppgifter för att åtlyda lagen, vid tvister eller andra rättsprocesser; för att hävda, åtlyda eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal eller för att skydda Dufrys webbplatsers, appars eller butikers rättigheter, egendomar eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av information med andra företag för bedrägeribekämpning och förminskning av kreditrisken;

 2. För att följa rättsliga eller föreskrivande krav och skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar, domstolsordrar eller kallelser till rätten.

 3. Med tillsynsmyndigheter, flygplatsmyndigheter, Dufry AG och gruppägare och koncessionspartner samt tull- och skattemyndigheter för att visa beräkningen av sådana skattebefrielser; eller

 4. Till dataanalysföretag, Google Analytics Inc.; eller

 5. I en nödsituation, till exempel för att skydda en individs liv, hälsa eller egendom; eller

 6. till tredje part inklusive polis, domstolar, tillsynsmyndigheter, flygplatser eller andra myndigheter för att hjälpa dem med deras utredningar eller förfrågningar eller för oss att rapportera säkerhetsincidenter eller misstänkta eller faktiska olagliga handlingar. Detta inkluderar att låta sådana tredje parter komma åt och ta kopior av CCTV-bilder eller andra videofilmer där CCTV-kameror finns på plats och dessa relaterar till sådana incidenter och handlingar;

 

 1. Lagring av dina personuppgifter

Personuppgifterna som du har uppgett till någon av eller båda personuppgiftsansvariga finns lagrade i ett molnbaserat Dufry AG-databasprogram för kundhantering som finns i datacentraler som upprätthålls i EES-området, såvida inte lokala dataskyddslagar kräver att den lokala Dufry-enheten inkluderas i en fil som ägs av den lokala Dufry-enheten, vars syfte är att hantera affärsrelationen med dig i enlighet med bestämmelserna i lokala dataskyddslagar. Kundrelationen och eventuella personuppgifter som förvaras hos den lokala Dufry-enheten som äger webbplatsen eller apparna är dock åtkomlig för eller kan kommuniceras till Dufry AG:s koncernföretag eller närstående företag.

Dufry AG och den lokala Dufry AG-enheten kommer att hantera kundrelationen med dig och eventuellt marknadsföringsmaterial kan tillhandahållas av Dufry som personuppgiftsansvarig eller av den lokala Dufry-enheten som gemensam personuppgiftsansvarig eller behandlas på uppdrag av Dufry AG.

 1. Personuppgifters säkerhet

Dina personuppgifter kommer att säkras genom att vidta säkerhetsåtgärder som är proportionella till känsligheten av personuppgifterna som behandlas. För detta ändamål upprätthåller Dufry och alla koncernenheter lämpliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personuppgifter mot stöld; oavsiktlig förlust; obehörig förändring; obehörig eller oavsiktlig åtkomst, behandling, radering, användning, offentliggörande eller kopiering och/eller oavsiktlig eller olaglig förstörelse.

 

När vi har tillhandahållit (eller du har valt) ett lösenord som tillåter åtkomst till vissa förmåner på Dufrys webbplatser och appar är du ansvarig för att skydda det och hålla det hemligt och du förbinder dig att inte låta det användas av tredje parter. Tyvärr är överföring av uppgifter via internet inte helt säkert. Fastän att vi vidtar alla rimliga kommersiella åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifterna eller data som du avslöjar på internet. Du godkänner de latenta säkerhetskonsekvenserna av att använda internet och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ansvarar vi inte för eventuella brott mot säkerheten, såvida vi inte har handlat med grov oaktsamhet och endast inom ramen för de begränsningar som anges i användningsvillkoren för Dufrys webbplatser och appar.

 

 1. Överföring av uppgifter utanför ditt land

Dina personuppgifter (som beskrivs ovan) kan överföras till andra koncernenheter eller till tredje parter som beskrivs ovan endast i den utsträckning som krävs för att Dufry AG och koncernföretag ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig eller för att du ska få tillgång till Dufrys webbplatser och appar eller för de ändamål som beskrivs ovan i detta meddelande, förutsatt att sådana ändamål överensstämmer med gällande lagar. I synnerhet:

 

 • Din profil- och kontaktinformation i system såsom företagskommunikationssystem, databaser eller kataloger för kundrelationer kommer att vara tillgängliga för alla marknadsförings-, försäljnings- och kundsupport eller kundvårdspersonal i koncernföretag runtom i världen.

 

 • Dina personuppgifter kan överföras till eller åtkommas av koncernens anställda som befinner sig inom eller utanför landet och/eller personer eller företag som inte ingår i gruppen som befinner sig inom eller utanför landet beroende på behovet att få vetskap eller ej. Överföringar utanför EU kan ske i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (”SCC”), skölden för skydd av privatlivet mellan USA och EU (Privacy Shield) eller andra lagligt godtagbara mekanismer som säkerställer en adekvat skyddsnivå. Som tillåtet enligt lag kan du ha rättigheten till att, på begäran av den globala dataskyddskoordinatorn, bli informerad om de nödvändiga skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter för överföring utanför EU.

 

 • Dufry AG kan, som personuppgiftsansvarig, behandla dina personuppgifter för att administrera och tillhandahålla produkter och tjänster som du begärt, för att administrera globala försäljnings- och kundprogram, kampanj- och marknadsföringsaktiviteter och undersökningar, tävlingar och kupong- och presenterbjudanden, kundkommunikation, reklamkampanjer med oss, hantera försäljnings- och kundrelationer och förbereda försäljnings- och kundrelationshantering och kundsupportrapportering i enlighet med villkoren i detta meddelande. Dufry AG är beläget i Schweiz, ett land som drar nytta av Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut, vilket har fastställt att schweiziska lagar kan erbjuda tillräckligt skydd för personuppgifter.

 • Överföringar kan göras för att åtlyda förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller vid upptäcktsförfaranden eller om så krävs eller är tillåtet enligt tillämpliga lagar, domstolsordrar, statliga bestämmelser eller myndigheter (inklusive moms och anställning). Sådana överföringar kan innebära domstolars eller myndigheters åtkomst utanför ditt land, efter att ha säkerställt att endast dina minst nödvändiga uppgifter avslöjas och överförs, eller att sådana uppgifter är oidentifierbara eller att, om möjligt, lämpliga föreskrivna domstolsordrar har utfärdats.

En lista över länder utanför EU som dina personuppgifter kan överföras till, och en antydan om huruvida de har fastställts av Europeiska kommissionen att erbjuda adekvat skydd för personuppgifter finns på https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Överföringar av personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 7 baseras på samma rättsliga grunder som gäller för respektive behandlingsändamål enligt ovan.

 1. Lagring av personuppgifter

Enligt Dufrys datalagringspolicy får personuppgifter inte förvaras längre än vad som krävs för att uppfylla syftet det samlades in för. Personuppgifter eller register som innehåller personuppgifter kommer i allmänhet att lagras under tidsperioder som krävs enligt gällande rättsliga, skatte- eller bokföringsskyldigheter. Under särskilda omständigheter, och i enlighet med gällande lag, kan Dufry lagra dina personuppgifter under längre perioder (t.ex. under relevant preskriptionstid) så att vi har en korrekt dokumentation av våra kontakter med dig eller för att skydda Dufry AG:s legitima intressen eller namnet på den lokala Dufry-enhet som äger denna Dufry-webbplats eller app. I samtliga fall där dina uppgifter inte längre krävs kommer Dufry att säkerställa att de kasseras på ett säkert sätt.

 

 1. Minderåriga

Dufrys webbplatser och appar tillhandahåller inte produkter och tjänster till barn. Fastän att vi kan sälja leksaker och godsaker som kan intressera barn kan endast reservationer för våra produkter och tjänster tillhandahållas vuxna över 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år utan samtycke från barnens föräldrar eller vårdnadshavare. Följaktligen måste föräldern fylla i och skicka in ett fullständigt ifyllt och undertecknat skriftligt föräldramedgivande till behandling av personuppgifter med bevis på personens identitet till e-postadressen: privacy@dufry.com.

 1. Online-teknik inklusive cookies

Som besökare, prenumerant eller genom fortsatt användning av Dufrys webbplatser och appar, via WiFi-nätverket eller lokaliseringstjänsterna i butiker samtycker du till att använda cookies och annan online-teknik som beskrivs i detta avsnitt och i enlighet med denna sekretsspolicy. Dufry och dess tredjeparts marknadsföringspartners kan använda sig av cookies, osynliga pixlar och webbfyrar för att få information om dig när du besöker Dufrys webbplatser och appar och våra butiker.

 1. Cookies

En ”cookie” är en liten textfil som identifierar din mobilenhet och/eller utrustning på vår server. Inga cookies vi använder samlar in dina personuppgifter och kan inte användas för att identifiera dig, endast den mobila enheten och/eller utrustningen som används. Om inte annat anges kommer vi inte att vidarebefordra personligt identifierbara uppgifter till tredje part.

För att kunna använda cookies på Dufrys webbplatser och appar ber vi dig om uttryckligt samtycke att acceptera cookies på Dufrys webbplatser genom att klicka på ”ACCEPTERA”: (på inledningssidan för Dufrys webbplatsers och appar för att den ska placeras på hårddisken på din mobila enhet och/eller utrustning.)

Vi använder oss av ”beständiga” cookies. ”Beständiga” cookies har vanligtvis en lång hållbarhet eftersom de ”samlas in” och ”uppdateras” varje gång en användare besöker en app och/eller sida där samma eller liknande cookies används.

När du samtycker till att använda cookies läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik och talar om för oss när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter appar att besvara dig som individ. Webb-appen kan anpassa sin verksamhet efter dina behov genom att se vad du gillar och ogillar och komma ihåg information om dina preferenser. Vi använder oss av trafiklogg-cookies för att identifiera vilka appar och/eller sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbtrafik och förbättra våra Dufry-webbplatser och appar för att anpassa dem enligt kundbehov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas uppgifterna bort från systemet.

Information som erhålls via cookies används av oss och av tredje parter som vi har anlitat för att visa dig reklam relaterat till dina preferenser. För en fullständig lista över de cookies som vi använder klickar du här.

Cookies hjälper oss i allmänhet att erbjuda bättre Dufry-webbplatser och appar, vilket gör det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka som inte är det. En cookie tillåter oss inte att få tillgång till några andra uppgifter på din mobila enhet, utrustning eller annan information om dig än uppgifterna du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men du kan ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Cookies, inklusive de som redan har konfigurerats, kan tas bort från hårddisken.

Om du så önskar kan du ändra dina webbläsarinställningar och välja alternativ för lagring eller tillgång till cookies och aktivera, inaktivera eller ta bort dem. Dessa alternativ ska göras enligt anvisningarna i din webbläsare.

 • Google Chrome

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Safari

 • Android

 • Apple (IOS)

Du bör dock vara medveten om att genom att inaktivera användningen av cookies kan det leda till oförmåga att komma åt vissa appområden eller avbrytande av kommunikation som innehåller personuppgifter eller hindra korrekt funktion för och tillgång till Dufrys webbplatser och appar. För mer information om hur du ändrar inställningar för cookies i webbläsaren kan du besöka www.allaboutcookies.org.

 1. Google Analytics

Google Analytics används för att hjälpa oss förstå hur vi bäst kan utnyttja vårt innehåll och lära oss hur vi kan förbättra det. Dessa cookies tillåter oss att spåra hur du tar dig fram på våra Dufry-webbplatser och appar, samla in personuppgifter från deras källa, vilka appar och/eller sidor du besöker och hur mycket tid du spenderar på webbplatsen. Dessa uppgifter lagras sedan av Google för att skapa rapporter.

Informationen som genereras av Googles cookies om din användning av Dufrys webbplatser och appar, inklusive din IP-adress, kan överföras och lagras av Google på servrar i USA. Google kan använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa programaktivitetsrapporter åt oss och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning. Google kan överföra informationen till tredje parter när det krävs enligt lag eller där sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att förknippa din IP-adress med andra uppgifter som innehas av Google. Googles webbplats har mer information om Google Analytics och ett exemplar av Googles sekretesspolicysidor.

 1. Intressebaserade reklamverktyg, inklusive Google Inc:s funktion ”liknande målgrupper”, omvandlingsspårning och Adserver Systems för distribution av reklammaterial och kampanjanalys

Vi arbetar också med leverantörer och strategiska marknadsföringspartners för att hjälpa till att leverera reklam och personligt innehåll som vi tror kommer att intressera dig. Dessa leverantörer och andra partners innefattar annonsörer, reklambyråer, annonsnätverk, leverantörer av målgrupp-segment, datautbyte, analysleverantörer och andra liknande leverantörer.

Vi kan också anlita någon av dessa leverantörer för att leverera våra annonser till konsumenter vars online-beteenden på andra webbplatser än Dufrys webbplatser och appar indikerar att de är intresserade av Dufrys produkter och tjänster. I andra fall engagerar vi i särskilda arrangemang med vissa annonsörer som vi tror att våra besökare och prenumeranter på webbplatsen skulle vara intresserade av. Vi tillåter dessa annonsörer att leverera meddelanden inom ramen för ett varumärkessamarbete (Dufry och annonsör) direkt till konsumenter som har besökt eller prenumererat på Dufrys webbplatser och appar.

Dufrys webbplatser och appar använder vad som kallas annonsserversystem för internetreklam och reklamdistribution till stationära datorer och mobila enheter (t.ex. surfplattor, datorer och smarta mobiler). Dessa system kontrollerar reklamdistribution med hjälp av cookies. Cookies lagras för reklamavtal och genom att klicka på annonsörens reklam såväl som genom att besöka annonsörernas webbplatser på din dator eller mobilenhet. Adserver-systemen och cookies gör det möjligt för leverantören att granska framgången med deras reklam och att tilltala besökare på webbplatsen med målinriktad reklam genom att aktivera reklam som är personligt och relaterat till leverantörernas besökarintressen. Personuppgifter, såsom namn och adress lagras inte. Du kan inaktivera användningen av Adserver-systemens cookies genom att välja bort cookies via länken nedan.

Du kan använda följande länk för att inaktivera Adserver-systemens cookies: http://site.adform.com/privacy-policy/en/

 1. Inloggning och plugin-funktioner på sociala medier

På vissa av våra webbplatser, i appar och/eller mobila lösningar använder vi sociala plugin-funktioner från det sociala nätverket www.facebook.com (”Plug In”), som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Webbplatserna och/eller våra mobila lösningar på Dufrys webbplatser och appar kan innehålla en plugin-funktion märkt med en fullt synlig Facebook-logotyp (dvs. ett vitt ”f” på en blå ikon) eller tillägget av ”Facebook Social Plugin”).

Om du besöker en webbplats och/eller en mobil lösning som den här, som innehåller en sådan plugin-funktion kommer din webbläsare att etablera en direktanslutning till Facebook-servrarna och Facebook kommer att sända plugin-innehållet direkt till din webbläsare.

Om du är registrerad på Facebook och är inloggad på ditt Facebook-användarkonto kommer Facebook att få informationen som du har tillgång till på respektive webbplats genom plugin-integrering. Om du aktivt använder en plugin-funktion genom att aktivera knapparna ”gilla” eller ”dela” eller skriver kommentarer på respektive webbplats och/eller mobila lösningar kommer motsvarande information att skickas från din webbläsare direkt till Facebook och användas på Dufrys webbplatser och appar.

För att undvika att Facebook samlar in ovanstående information om dig när du besöker en sådan webbplats följer du instruktionerna i inställningarna på Facebook-webbplatsen och/eller loggar ut från Facebook-webbplatsen innan du besöker respektive webbplats på Dufrys webbplatser och appar. Du bör även ta bort alla Facebook-cookies från din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och ytterligare användning av data av Facebook samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller privata utrymme finns i Facebooks sekretesspolicy. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatserna och/eller de mobila lösningarna och Facebooks sekretesspolicy.

På vissa av våra webbplatser, i appar och/eller mobila lösningar, använder vi sociala plugin-funktioner från det sociala nätverket www.Linkedin.com (”Plug In”), som drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, 98052 – 6399, USA (”LinkedIn”).

 

Webbplatserna och/eller våra mobila lösningar på Dufrys webbplatser och appar kan innehålla en plugin som är märkt med en fullt synlig LinkedIn-logotyp eller tillägget av ”LinkedIn Social Plugin”.

Om du besöker en webbplats och/eller en mobil lösning som den här, som innehåller en sådan plugin-funktion kommer din webbläsare att etablera en direktanslutning till LinkedIn-servrarna och LinkedIn kommer att sända plugin-innehållet direkt till din webbläsare.

Om du är registrerad på LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-användarkonto kommer LinkedIn att få informationen som du har tillgång till på respektive webbplats och/eller mobila lösning genom plugin-integrering. Om du aktivt använder plugin-funktioner genom att aktivera knappen ”dela” eller skriver kommentarer på respektive webbplats kommer motsvarande information att skickas från din webbläsare direkt till LinkedIn och användas på Dufrys webbplatser och appar.

För att undvika att LinkedIn samlar in ovanstående information om dig när du besöker en sådan webbplats följer du instruktionerna i inställningarna på LinkedIn-webbplatsen och/eller loggar ut från LinkedIn-webbplatsen innan du besöker respektive webbplats och/eller mobila lösning på Dufrys webbplatser och appar. Du bör även ta bort alla LinkedIn-cookies från din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och ytterligare användning av data av LinkedIn samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller privata utrymme finns i LinkedIns sekretesspolicy. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatserna och/eller de mobila lösningarna eller LinkedIns sekretesspolicy.

På vissa av våra webbplatser, i appar och/eller mobila lösningar använder vi sociala plugin-funktioner från det sociala nätverket youtube.com eller andra nätverk på www.google.com (”Plug In”), som drivs av Google. Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940439 USA.

Webbplatserna och/eller våra mobila lösningar på Dufrys webbplatser och appar kan innehålla en plugin-funktion som är märkt med en fullt synlig Google-logotyp eller tillägget av ”Google Social Plugin”.

Om du får tillgång till en webbplats som den här, som innehåller en sådan plugin kommer din webbläsare att etablera en direktanslutning till Google-servrarna och Google kommer att sända plugin-innehållet direkt till din webbläsare.

Om du är registrerad på Google och är inloggad på ditt Google- eller gmail-användarkonto kommer Google att få informationen som du har tillgång till på respektive webbplats och/eller mobil lösning genom integrering av plugin-funktionen. Om du aktivt använder plugin-funktioner genom att aktivera knappen ”dela” eller skriver kommentarer på respektive webbplats och/eller mobila lösning, kommer motsvarande information att skickas från din webbläsare direkt till Google och användas på Dufrys webbplatser och appar.

För att undvika att Google samlar in ovanstående information om dig när du besöker en sådan webbplats och/eller mobil lösning, följer du instruktionerna i inställningarna på Google-webbplatserna och/eller loggar ut från Google-webbplatsen innan du besöker respektive webbplats och/eller mobila lösning på Dufrys webbplatser och appar. Du bör även ta bort alla Google-cookies från din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och ytterligare användning av data av Google Analytics samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller privata utrymme finns i Googles sekretesspolicy. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatserna och/eller de mobila lösningarna eller Googles sekretesspolicy.

 1. Vilka är dina rättigheter?

Du har rättigheten enligt gällande lag att få tillgång till, få en kopia av och korrigera personuppgifter om dig själv med förbehåll för begränsade undantag som kan föreskrivas enligt gällande lagar. Om det är motiverat och mandaterat enligt gällande lag kan du också kräva att dina personuppgifter raderas eller blockeras eller att du kan ha rättigheten att erhålla information om behandlingen av dina uppgifter eller invända ytterligare behandling av dina uppgifter.

 

Om dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rättigheten att återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar behandlingens laglighet baserat på samtycke innan det återkallas. Du kan göra det genom att (i) i vissa fall ta bort relevanta personuppgifter från det relevanta IT-systemet (men observera att i det här fallet kan de lagras i säkerhetskopior och länkade system tills de raderas i enlighet med vår datalagringspolicy) eller (ii) kontakta din globala dataskyddskoordinator.

 

Du har också rätt att bli informerad om hur dina personuppgifter hanteras och varifrån vi inhämtat datan.

Som tillåtet enligt lag har du även följande ytterligare rättigheter:

 • Dataportabilitetdär vi behöver ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal som du är del av som rättslig grund för behandling och då personuppgifter behandlas automatiskt har du rätt att begära ut alla sådana personuppgifter som du har uppgett till Dufry eller gruppen i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att vi måste skicka det till en annan personuppgiftsansvarig i de fall där detta är tekniskt genomförbart.

 • Rätt till begränsning av behandlingdu har rättigheten att begränsa vår behandling av dina personuppgifter då:

  • du bestrider noggrannheten i personuppgifterna tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess noggrannhet;

  • behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna;

  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingens ändamål men att du behöver sådana personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav; eller

  • du har invänt mot behandlingen baserat på Dufrys legitima intressen (se nedan) och i avvaktan på bekräftelse på huruvida Dufry eller koncernen har tvingande legitima skäl att fortsätta behandlingen.

 

Om dina personuppgifter är föremål för begränsningar på detta sätt behandlar vi dem endast med ditt samtycke eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 • Rättighet till invändning mot behandling motiverad baserat på legitima intressen - då vi är beroende av ett legitimt intresse att behandla personuppgifterna har du rättigheten att invända mot behandlingen. Om du invänder måste vi stoppa behandlingen, såvida vi inte antingen kan bevisa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller då vi behöver behandla personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav. Då vi förlitar oss på ett legitimt intresse som underlag för behandling anser vi att vi kan bevisa sådant övertygande legitimt skäl, men vi kommer att överväga varje fall individuellt.

 

 • Rätt att invända mot behandling för marknadsföringsändamål – du har rättigheten att invända mot all behandling av dina uppgifter för marknadsföringsändamål (inklusive profilering). Dessutom, se Vilka val har jag?

 

Kontakta oss genom att skicka in ett förfrågningsformulär för databasåtkomst (tillgänglig på förfrågan) skriftligen eller via e-post till någon av adresserna nedan.

Vissa av dessa rättigheter gäller kanske inte under vissa omständigheter. Du kanske till exempel inte har rätt att veta att vi har delat dina personuppgifter med polisen. Du kanske inte heller har rätt att få en kopia av dina personuppgifter om det rör en polisutredning och vi har informerats av polisen om att sådan information kan komma att påverka deras utredning.

Dufry har utsett en global dataskyddssamordnare som kan kontaktas säkert och konfidentiellt på följande e-postadress: privacy@dufry.com. Alternativt kan du skicka in ditt förfrågningsformulär för databasåtkomst, skriftliga kommentarer, frågor eller problem till

Dufry AG

Brunngässlein 12

Basel, 4052

Schweiz

Lystring: Global dataskyddssamordnare

 

 

 1. Vilka val har jag?

Dufrys webbplatser och appar ger dig tillgång till ett brett utbud av information om ditt konto och dina interaktioner med oss. För att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella uppmanar vi dig att regelbundet granska och uppdatera din information, om det behövs, om dina kontaktuppgifter eller din adress har ändrats. Om du har prenumererat på Dufrys webbplatser och appar, särskilt Red By Dufry-programmet eller hemsidan Reserve & Collect kan du antingen få åtkomst till ditt konto och göra ändringarna eller begära att ändringarna utförs genom att skicka en e-postförfrågan med bevis på din identitet till privacy@dufry.com.

Vi vill gärna informera dig om våra produkter och tjänster och våra partners samt skicka enkäter, kampanjmaterial och inbjudningar till evenemang, delta i tävlingar eller ta emot kuponger eller presentkort samt meddelanden på din födelsedag eller andra speciella händelser. Om du väljer att inte ta emot sådana meddelanden eller ändra kommunikationsmetoden som vi använder för att kontakta dig, som SMS, e-post, brev eller telefon eller om du väljer att inte godkänna användningen av cookies eller annan online-teknik ska du välja bort sådana aktiviteter genom att skicka in bestämmelsen om bortval, det vill säga genom att klicka på länken till webbplatsen som tillåter kunden att säga upp prenumerationen (för elektronisk kommunikation) eller – för all annan, icke-elektronisk kommunikation – genom att skicka ett e-postmeddelande eller -brev om din invändning för att ange dina preferenser till privacy@dufry.com. Du kan när som helst ändra dina preferenser eller val eller ge ett nytt samtycke till sådana aktiviteter genom att tillhandahålla ett undertecknat samtyckesformulär som godkänner användningen av cookies, reklammaterial eller föredragen kommunikationsmetod till privacy@dufry.com.

 1. Ändringar till vår sekretesspolicy

Ändringar och rättelser av villkoren i denna sekretesspolicy kan göras när som helst och träder i kraft så snart de publiceras på alla Dufrys webbplatser och appar. Om du inte godkänner ändringarna eller rättelserna ska du upphöra att använda våra tjänster och produkter eller Dufrys webbplatser och appar eller våra butiker.

 

 1. Var lämnar man in ett klagomål om dataskydd?

Du har rättigheten att lämna in klagomål i samband med behandlingen av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Förteckning över cookies / Cookies Inventory

DUFRY Website (www.dufry.com)

Name

Category

Provider

Purpose

Expiry

Type

ak_bmsc

Necessary

tools.investis.com

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of the their website

1 day

HTTP

AWSELB

Necessary

irs.tools.investis.com

Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimize response times

Session

HTTP

AWSELBCORS

 

Necessary

irs.tools.investis.com

Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing. In order to optimize user experience

Session

HTTP

bm_sv

 

Necessary

tools.investis.com

Used in the context with the website’s BotManager. The BotManager detects, categorizes and compiles reports on potential bots trying to access the website

1 day

HTTP

_ga

Statistics

Dufry
(
Google Analytics)

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

2 years

HTTP

_gat

Statistics

Dufry
(Google Analytics)

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 day

HTTP

_gid

 

Statistics

Dufry
(
Google Analytics)

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

1 day

HTTP

collect

 

Statistics

Google Analytics

Used to send data to Google Analytics about the visitor´s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels

Session

Pixel

r/collect

 

Marketing

Doubleclick.net

This cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor´s deice and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channel.

Session

Pixel

Red By Dufry

Name

Category

Provider

Purpose

Expiry

Type

_ga

Statistics

Dufry

(Google Analytics)

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

2 years

HTTP

_gat

Statistics

Dufry

(Google Analytics)

 

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 day

HTTP

_git

 

Statistics

Dufry

(Google Analytics)

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

1 day

HTTP

pagevisit

 

Statistics

r1.trackedweb.net

Registers statistical data on users ‘behavior on the website. Used for internal analytics by the website operator

Session

Pixel

_fbd

Marketing

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

3 months

HTTP

_gcl_au

Marketing

Google AdSense

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services

3 months

HTTP

AA003

 

Marketing

<<<

Collects information on user behavior on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website

3 months

HTTP

ads/ga-audiences

Marketing

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor´s online behavior across websites

Session

Pixel

ATN

 

Marketing

atdmt.com

Targets ads based on behavioral profiling and geographical location

2 years

HTTP

dmSessionID

Marketing

Dufry

 

Collects information on what products the visitor has viewed and the content of the shopping-cart. This is used to increase the website conversion rate through targeted advertisement and product promotions through emails

1 day

HTTP

fr

Marketing

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

3 months

HTTP

https://cx.atdmt.com/

Marketing

atdmt.com

Sets a unique ID for the visitor that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers

<<

Pixel

IDE

 

Marketing

Google/ Doubleclick.net

Used by Google DoubleClick to register and report the website user´s actions after viewing or clicking one of the advertiser´s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user

1 year

HTTP

pagead/1p-user-list/#

Marketing

Google

Unclassified

Session

Pixel

r/collect

Marketing

Google/ Doubleclick.net

The cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor´s device and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channels

Session

Pixel

recordID

Marketing

Dufry

Collects information on what products the visitor has viewed and the content of the shopping-cart. This is used to increase the website´s conversion rate through targeted advertisement and product promotions through emails

1 year

HTTP

test_cookie

Marketing

Google/ Doubleclick.net

Used to check if the user´s browser supports cookies

1 day

HTTP

tr

Marketing

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

Session

Pixel

_rollupGA

Unclassified

Dufry

(Google Tag Manager)

Unclassified

2 years

HTTP

_rollupGA_gid

Unclassified

Dufry

(Google Tag Manager)

Unclassified

1 day

HTTP

identity

Unclassified

r1.trackedweb.net

Unclassified

Session

Pixel

 

RESERVE & COLLECT (www.shopdutyfree.com)

 

Name

Category

Provider

Purpose

Expiry

Type

AKA_A2

Necessary

Dufry

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor´s browser

1 day

HTTP

form_key

Necessary

Dufry

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor

Session

HTTP

mage-banners-cache-storage

 

Necessary

Dufry

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor´s browser

1 day

HTTP

mage-banners-cache-storage

 

Necessary

Dufry

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor´s browser

Persistent

HTML

mage-banners-cache-timeout

Necessary

Dufry

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor´s browser

Persistent

HTML

mage-cache-sessid

Necessary

Dufry

This cookie is used in context with load balancing. This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers

1 day

HTTP

mage-cache-storage

 

Necessary

Dufry

This cookie is used in context with load balancing. This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers

1 day

HTTP

mage-cache-storage

 

Necessary

Dufry

Used to optimize the loading speed on the website. This is done by pre-loading some procedures in the visitor´s browser

Persistent

HTML

mage-cache-storage-section-invalidation

Necessary

Dufry

This cookie is used in context with load balancing. This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers

1 day

HTTP

mage-cache-storage-section-invalidation

Necessary

Dufry

Used to optimize the loading speed on the website. This is done by pre-loading some procedures in the visitor´s browser

Persistent

HTML

mage-cache-timeout

Necessary

Dufry

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor´s browser

Persistent

HTML

mage-messages

Necessary

Dufry

Necessary for the functionality of the website´s chat-box function

1 day

HTTP

mage-translation-file-version

 

Necessary

Dufry

Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor

Session

HTTP

mage-translation-file-version

 

Necessary

Dufry

Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor

Persistent

HTML

mage-translation-storage

 

Necessary

Dufry

Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor

Session

HTTP

mage-translation-storage

 

Necessary

Dufry

Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor

Persistent

HTML

PHPSESSID

Necessary

Dufry

Preserves user session state across page requests

1 day

HTTP

product_data_storage

Necessary

Dufry

Necessary for the compare-products function on the website

Persistent

HTML

recently_compared_product

Necessary

Dufry

Necessary for the compare-products function on the website

1 day

HTTP

RT

Necessary

LinkedIn

This cookie is used to identify the visitor through an application. This allows the visitor to login to a website through their LinkedIn application for example

6 days

HTTP

test

Necessary

Dufry

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website

Persistent

HTML

section_data_ids

Preferences

Dufry

Used in a context with the shopping cart functionality. Remembers any wish-list products and visitor credentials when checking out

1 day

HTTP

store

Preferences

Dufry

Determines the preferred language of the visitor. Allows the website to set the preferred language upon the visitor´s re-entry

1 year

HTTP

_ga

Statistics

Dufry

(Google Analytics)

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

2 years

HTTP

_gat

Statistics

Dufry

(Google Analytics)

 

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 day

HTTP

_gid

Statistics

Dufry

(Google Analytics)

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website

1 day

HTTP

collect

 

Statistics

Google Analytics

Used to send data to Google Analytics about the visitor´s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels

Session

Pixel

product_data_storage

 

Statistics

Dufry

Determines which products the user has viewed, allowing the website to promote related products

1 day

HTTP

recently_compared_product_previous

 

Statistics

Dufry

Necessary for the compare-products function on the website

1 day

HTTP

recently_viewed_product

 

Statistics

Dufry

Determines which products the user has viewed, allowing the website to promote related products

1 day

HTTP

recently_viewed_product_previous

Statistics

Dufry

Collects information on which products have been viewed by the visitor. This is used for optimizing the specific visitor´s navigation on the website

1 day

HTTP

_boomr_akamaiXhrRetry

Marketing

Dufry

Collects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content. This is used on CRM campaign platform used by the website owners for promoting events or products

Persistent

HTML

_fbp

Marketing

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

3 months

HTTP

_gcl_au

Marketing

Google AdSense

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services

3 months

HTTP

AA003

Marketing

atdmt.com

Collects information on user behavior on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website

3 months

HTTP

ads/ga-audiences

Marketing

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor´s online behaviors across websites

Session

Pixel

all

Marketing

Dufry

Tracks the user´s interaction with the website´s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services

Persistent

HTML

ATN

Marketing

atdmt.com

Targets ads based on behavioral profiling and geographical location

2 years

HTTP

eng_mt

Marketing

Dufry

Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website. This serves to optimize the relevance of the advertisements on the website

Persistent

HTML

fr

Marketing

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

3 months

HTTP

https://cx.atdmt.com/

Marketing

atdmt.com

Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers

Session

Pixel

MUID

Marketing

Microsoft/Bing.com

Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronizing the ID across many Microsoft domains

1 year

HTTP

pixel

Marketing

outbrain.com

Unclassified

Session

Pixel

recently_compared_product

Marketing

Dufry

This cookie is used to determine which products the visitor has viewed. This information is used to promote related products and optimize ad-efficiency

Persistent

HTML

Recently_compared_product_previous

Marketing

Dufry

Collects information on which products have been viewed by the visitor. This is used for optimizing the specific visitor´s navigation on the website

Persistent

HTML

recently_viewed_product

Marketing

Dufry

Collects information on which products have been viewed by the visitor. This is used for optimizing the specific visitor´s navigation on the website

Persistent

HTML

recently_viewed_product-previous

Marketing

Dufry

Collects information on which products have been viewed by the visitor. This is used for optimizing the specific visitor´s navigation on the website

Persistent

HTML

tr

Marketing

Facebook

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers

Session

Pixel

trctestcookie

Marketing

Dufry

Detects whether partner data synchronization is functioning and currently running. This function sends user data between third party advertisement companies for the purpose of targeted advertisements

Session

HTTP

used

Marketing

Dufry

Tracks the user´s interaction with the website’s search bar function. This data can be used to present the user with relevant products or services

Persistent

HTML

_uetsid

Unclassified

Dufry

Unclassified

1 day

HTTP

_uetsid

Unclassified

Dufry

Unclassified

Persistent

HTML

_uetsid_exp

Unclassified

Dufry

Unclassified

Persistent

HTML

Integritetsmeddelande

 

1. Inledning

Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi behandlar alla personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi har erhållit via våra Dufry-webbplatser, appar och i våra butiker.

  Sammanfattning av bestämmelserna:

                                                                                                      

2. Personuppgiftsansvarig, källor för personuppgifter och vilka personuppgifter om kunder samlar Dufrys webbplatser och appar in?

 • Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Dufry International AG och den lokala Dufry-enhet som äger den lokala butik som du besöker eller handlar varor från är gemensamma personuppgiftsansvariga för personuppgifterna som du (som den registrerade) lämnar ut till oss eller som vi tagit emot i våra butiker och via Dufry-webbplatser och appar.

 • Typer av insamlade personuppgifter och deras källor

Vi samlar in personuppgifter direkt från våra kunder via Dufrys webbplatser och appar samt våra butiker.

Vi samlar in följande typer av personuppgifter om dig från följande källor:

Information som du uppger till oss: Vi tar emot och lagrar all information du anger på Dufrys webbplatser och appar samt i butiker eller tillhandahåller oss på annat sätt, t.ex. vid registrering, åtkomst till ditt konto eller profil, inskickande av förfrågningar, i samband med en enkät eller tävling, vid användning av presentkort eller kundsupport, för att kommunicera med oss, vid inköp i butiker eller genom att använda våra produkter eller tjänster.

På grund av sådana handlingar kan du förse oss med (i) namn, postadress, e-postadress, telefonnummer; (ii) data som krävs för att behandla din betalning (inklusive kreditkorts-/betalningsinstrumentuppgifter och personlig säkerhetskod som är kopplad till ditt kreditkort) för butiksinköp eller onlineköp med presentkort, för att reservera inköp (på Dufrys Reserve & Collect-webbplatser), för att be om återbetalning eller för att kommunicera med kundtjänst beträffande återbetalning till kreditkort/betalningsinstrument; (iii) prenumerantens avreseplats/destination för flyg, flygdatum och leveransadress samt flygplats för avhämtning av förbeställda produkter från Reserve & Collect eller för att köpa produkter och tjänster i våra butiker.  Demografiska uppgifter som ålder, kön, land, nationalitet, föredraget språk, passnummer och medborgarskap, födelsedatum, bosättningsland, land för registrering på/i Dufrys webbplatser och appar, inköpshistorik och annan reseinformation inklusive resedatum, föredragen avgångsflygplats och uppgifter om medlemskap i flygbolags lojalitetsprogram samlas också in. Du måste ha en giltig flygbiljett för att kunna köpa tax-free eller förtullade varor från Dufry. Sådan information samlas in för att uppfylla våra avtalsförpliktelser mot flygplatsmyndigheter samt rättsliga skyldigheter gentemot tullmyndigheter och andra tillsynsmyndigheter.

När du registrerar dig för medlemskap, prenumererar på tjänster eller nyhetsbrevet eller annan marknadsföringskommunikation, inklusive bloggar och kundkommentarer eller använder Dufrys webbplatser och appar eller köper varor i våra butiker samlar vi in inloggningsuppgifter, lösenord, eventuella lösenordsfrågor och -vinkar, liknande säkerhetsuppgifter som används för autentisering och kontoåtkomst samlas också in för tillgång till ditt personliga konto och din profil samt för att utnyttja element inom Reserve & Collect eller RED-kundlojalitetselement på Dufrys webbplatser och appar eller i våra butiker.

Du kan välja att inte lämna ut viss information, men då kan det hända att du inte kan använda vissa av funktionerna på Dufrys webbplatser och appar. Se avsnittet Vilka är dina val? nedan.

Uppgifter insamlas automatiskt genom interaktion med oss: Om du samtycker till det tar vi emot och lagrar uppgifter där du interagerar med oss genom att använda våra produkter och tjänster, inklusive online-teknik (dvs. cookies) och ta emot felrapporter eller användningsdata från programvaror på dina enheter online eller via WiFi-kommunikation i butiker.

Vi samlar in och analyserar enhets-, anslutnings- och konfigurationsdata, inklusive IP-adressen (Internet Protocol) som används för att ansluta datorn eller enheten till internet enligt beskrivningen i avsnittet ”Onlineteknik och cookies” nedan.

Vi kan använda övervakningskameror i våra butiker och samla in videofilmer och bilder av dig och andra när du besöker våra butiker (inklusive din/deras plats och ditt/deras fysiska utseende). Kontakta butikspersonalen för mer information.

Mobil- eller Dufry-appar: När du väljer att använda eller ladda ner Dufrys webbplatser och appar eller tillåta anslutning via WiFi-anslutningar till din enhet får vi information om din geografiska position och mobilenhet, inklusive en unik identifierare för din personliga enhet, dina GPS-data eller trådlösa nätverksdata (WLAN). Platsdata varken lagras eller överförs till tredje part.  Om du godkänner lokaliseringsfunktionen kan vi tillhandahålla platsbaserade tjänster, inklusive annonser, sökresultat och personligt innehåll. När du närmar dig någon av våra butiker kan vi skicka push-meddelanden via e-post till dig om du har gett ditt samtycke till att få sådan kommunikation och reklam.

De flesta mobila enheter tillåter dig att stänga av platstjänster. För mer information, se avsnittet Vilka är dina val? nedan.

E-postmeddelanden: I syfte att kunna tillhandahålla mer individanpassad och intressant e-postkommunikation får vi en bekräftelse när du öppnar din e-post från Dufrys webbplatser och appar eller när din enhet befinner sig i närheten av någon av våra butiker, förutsatt att din dator eller enhet stödjer den här funktionen och du har gett ditt samtycke till att lokaliseringsfunktionen på din enhet används för detta ändamål. Om du väljer att inte ta emot e-postmeddelanden eller annan post från oss justerar du dina kundkommunikationspreferenser i din kontoprofil.

Information från andra källor: Vi får information om dig från andra källor och lägger till den i vår kontoinformation. Tredje partens källor inkluderar:

 • Uppdaterad leverans- och kontaktadressdata från tredje part som används för att uppdatera våra register och enklare leverera ditt nästa inköp;
 • Sociala nätverk när du beviljar Dufrys webbplatser och appar tillgång till dina uppgifter på ett eller flera nätverk;
 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa en plats baserat på din IP-adress för att möjliggöra anpassning av vissa produkter till din plats;
 • Våra partners som vi erbjuder tjänster tillsammans med inom ramen för ett varumärkessamarbete (co-branding) eller bedriver gemensamma marknadsföringsaktiviteter med;
 • Offentligt tillgängliga källor från öppna databaser hos myndigheter eller andra data som är offentligt tillgängliga.
 • Information (inklusive filmer och bilder från övervakningskameror, i förekommande fall) från tredje part, inklusive polis, domstolar, domstolar, tillsynsmyndigheter, flygplatser eller andra myndigheter i samband med säkerhetsincidenter eller faktiska eller misstänkta olagliga handlingar, som kan innehålla information om faktiska, påstådda eller misstänkta brott.
 • Din anställningsstatus hos din nuvarande arbetsgivare som används för att antingen aktivera eller inaktivera din personalrabatt.

 

3. Lagliga grunder och syften för behandling och användning av dina personuppgifter

 • Lagliga syften

Dina personuppgifter behandlas av koncernen på grundvalen att sådan behandling är lagligen ”berättigad”, i den utsträckning detta krävs enligt lag. I de flesta fall kommer behandlingen av dina personuppgifter vara motiverad enligt någon av följande grunder:

 • Det föreskrivs i ditt avtal att tillhandahålla produkter och tjänster som du ber oss att tillhandahålla dig.
 • Det är nödvändigt för oss att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Det är med ditt fritt tillhandahållna otvetydiga och informerade samtycke för specificerade behandlingsändamål.
 • Det är nödvändigt att skydda ditt eller någon annans liv.
 • Det är i våra legitima intressen som företag och som leverantör av avtalsefterfrågade varor och att våra intressen inte överskrider dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter, inklusive legitima intressen enligt nedan.

Behandlingen av personuppgifter som rör faktiska, påstådda eller misstänkta brott och fällande domar motiveras på någon av ovanstående grunder och vanligtvis av en av följande särskilda omständigheter:

 • Det är nödvändigt för att förebygga eller upptäcka brott eller andra olagliga handlingar.
 • Det är nödvändigt att skydda allmänheten mot oärlighet.
 • Vi har erhållit samtycke från relevanta personer som är involverade i behandlingen.
 • Syftet med behandling av personuppgifter

Vi samlar in, använder, lämnar ut och på annat sätt behandlar kunders personuppgifter baserat på genomförandet av ett avtal av följande skäl:

 • För att behandla transaktioner som de ber om, inklusive e-handel, urval för Reserve & Collect och mobila transaktioner.
 • För att behandla uppgifter från RED-lojalitetsprogrammet för att verifiera att kortinnehavaren är ägaren till RED-lojalitetskortet och se till att insamling eller inlösen av RED-poäng och bekräfta kundens status för att säkerställa att korrekt rabatt tillämpas på försäljningen av varor som köpts i butiker eller som är reserverade för insamling i appen Reserve & Collect och inköpta personligen i butiker.

 Informationen kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda tillgång till all delar av lojalitetsprogrammen (inklusive personalrabatten), programmen Reserve & Collect och Red by Dufry som finns på/i Dufrys webbplatser och appar.

 • För att granska och samla in uppgifter från boardingkort, nationalitet, destination och innehavare av det giltiga boardingkortet för att säkerställa att passageraren är en del av den resande allmänheten för att tillåta Dufry eller koncernen att tillhandahålla tullfria varor enligt villkoren i avtalet med vår hyresvärd eller flygplatsmyndigheter.
 • För att tillhandahålla betalningstjänster inklusive kreditkortsinköp och köp i butiker.
 • För att tillhandahålla varor och tjänster till kunderna som har begärt detta (dvs. ange en e-postadress för att tillåta regelbundna nyhetsbrev att tillhandahållas kunden).
 • För att skydda prenumeranters inloggningsuppgifter och systemintegriteten för Dufrys webbplatser och appar.
 • För att kommunicera med dig och individanpassa våra meddelanden för dig, dvs. besvara dina frågor, tillgodose dina preferenser och underlätta registrering för programmedlemskap. Vi kommunicerar med dig via e-post, telefon eller sms för att informera dig om våra tjänster, hur du håller din prenumeration eller ditt konto aktiv(t), för att ge besked om återbetalningar eller besvara kundförfrågningar eller hjälpa dig få tillgång till en enskild webbplats eller Dufrys webbplatser och appar samt för att besvara tekniska frågor.
 • För att genomföra dina avtalstransaktioner med oss och tillhandahålla dig våra produkter (inklusive reservering och förhandsval av tullfria produkter på Reserve & Collect-webbplatsen för avhämtning i den begärda butiken) som du ber oss om. Detta inkluderar att använda dina personuppgifter för att registrera dig för eller prenumerera på tjänster som tillhandahålls via Dufrys webbplatser och appar samt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. 

Vi samlar också in personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, i synnerhet följande:

 • Passagerarnamn, boardingkort för att bekräfta att kunden som reserverar produkterna är en giltig resenär i syfte att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot vår hyresvärd och långsiktiga koncessionsavtal och för att beräkna moms eller liknande skatteavdrag för tullmyndigheters räkning; för att efterleva rättsliga skyldigheter, policyer och rutiner och för interna administrativa och analytiska ändamål samt för att behandla information eller anspråk i samband med incidenter i butiker.
 • För att skydda rättigheter eller egendom eller värna säkerheten för/i Dufrys webbplatser, appar eller butiker, inklusive våra kunder och besökare.
 • För att bistå tredje parter, inklusive polis, domstolar, domstolar, tillsynsmyndigheter, flygplatser eller andra myndigheter med deras utredningar eller förfrågningar eller för att rapportera säkerhetsincidenter eller misstänkta eller faktiska olagliga handlingar. Denna hjälp tillhandahålls i syfte att förhindra eller upptäcka olagliga handlingar, gripa eller lagföra brottslingar, skydda våra kunders eller besökares säkerhet eller i samband med andra lagliga förfrågningar om att lämna ut personuppgifter som vi fått från eller gjort till tredje part (till exempel utredningar av saknade personer).

När vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till våra legitima intressen rör det sig om följande:

 • För att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra väsentliga affärsverksamheter. Detta inkluderar att driva produkterna, upprätthålla och förbättra produktprestanda, utveckla nya funktioner, utföra forskning och tillhandahålla kundsupport.
 • För att skydda våra produkter och kunder och upprätthålla säkerheten för dem i syfte att upptäcka och förebygga olagliga handlingar, inklusive bedrägerier och för att bekräfta behörigheten för prenumeranter som loggar in på/i Dufrys webbplatser och appar.
 • Användning av personuppgifter för statistiska och analytiska ändamål. I den utsträckning det är rimligt kommer vi att anonymisera sådana uppgifter innan de används för statistiska eller analytiska ändamål.  Sådana uppgifter behandlas i enlighet med Dufry AG:s legitima intressen för att upprätthålla effektivitet, relevans och tillgänglighet för Dufrys webbplatser och appar.
 • Effektiv förvaltning och drift av Dufry och koncernbolagen.
 • För att upprätthålla vår affärsrelation där du är användare av eller prenumerant på Dufrys webbplatser och appar.
 • För att förbättra Dufrys webbplatser och appar, butiker, kvaliteten på service och tjänster samt kundernas shoppingupplevelse.
 • Reklam: Skicka meddelanden till dig om våra produkter, tjänster, kampanjer, specialerbjudanden och kampanjer, tävlingar och kundundersökningar, nyhetsbrev som rör Dufrys webbplatser, appar och butiker samt för inbjudningar till evenemang.
 • För att påbörja, skydda eller försvara Dufry i faktiska eller hotade rättsprocesser.

Slutligen, och endast om du har registrerat dig för medlemskap på/i Dufrys webbplatser och appar och du har gett ditt samtycke för detta ändamål, kommer vi att behandla dina uppgifter i följande syften:

 • För att förse dig med riktad reklam baserat på din inköpshistorik (inklusive inköpta artiklar, inköpsdag och -butik) och profil (födelsedatum, kön, bosättningsland, registreringsland, nationalitet, RED-status).
 • För att förse dig med riktad reklam baserat på den reseinformation du lämnar ut till oss (inklusive resedatum, föredragen avgångsflygplats, uppgifter om medlemskap i flygbolags lojalitetsprogram) genom att svara på de kundundersökningar som vi emellanåt kan skicka till dig.
 • För att skicka eller göra reklamerbjudanden på uppdrag av andra företag som erbjuder reserelaterade tjänster, men i så fall lämnar vi inte ut dina personuppgifter till dem.

 

4. Delning av dina personuppgifter

Vi kommer inte att överföra eller avslöja dina personuppgifter utöver för de ändamål som anges nedan:

 • Effektiv förvaltning och drift av Dufry och koncernbolagen och endast när vissa tjänster är centraliserade.
 • Till tredje parter i form av tjänsteleverantörer (företag eller privatpersoner) som vi anlitar för att utföra funktioner på vår vägnar, såsom att uppfylla ordrar, leverera till detaljhandelsplatser eller butiker, skicka post och e-post, ta bort repetitiv information från kundlistor, analysera data, tillhandahålla marknadsföringsstöd, tillhandahålla sökresultat och länkar, behandla kreditkortsbetalningar och tillhandahålla kundtjänst. Leverantörerna har tillgång till personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina funktioner men får inte använda dem för några andra ändamål, samt inkludera följande datamottagarkategorier:

(i) Reklam- och mediekonsulter.

(ii) Marknadsundersökningskonsulter.

(iii) Tekniska tjänsteleverantörer.

(iv) Webbdesigners och utvecklare.

(v) Molntjänsteleverantörer.

(vi) Leverantörer av elektroniska lagringslösningar.

(vii) Kundtjänster.

(viii) Din nuvarande arbetsgivare, som en del av våra löpande kontroller att du fortfarande är berättigad till personalrabatten.

 • Vid offentliggörande av kontoinformation och andra personuppgifter för att åtlyda lagen, vid tvister eller andra rättsprocesser; för att hävda, åtlyda eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal eller för att skydda Dufrys webbplatsers, appars eller butikers rättigheter, egendomar eller säkerhet. Detta omfattar utbyte av information med andra företag för bedrägeribekämpning och förminskning av kreditrisken; 
 • För att följa rättsliga eller föreskrivande krav och skyldigheter i enlighet med tillämpliga lagar, domstolsordrar eller kallelser till rätten.
 • Med tillsynsmyndigheter, flygplatsmyndigheter, Dufry AG och gruppägare och koncessionspartner samt tull- och skattemyndigheter för att visa beräkningen av sådana skattebefrielser.
 • Till dataanalysföretag, som Google Analytics Inc.
 • I en nödsituation, till exempel för att skydda en individs liv, hälsa eller egendom.
 • Till tredje parter, inklusive polis, domstolar, domstolar, tillsynsmyndigheter, flygplatser eller andra myndigheter för att bistå dem i deras utredningar, vid förfrågningar eller när vi rapporterar säkerhetsincidenter eller misstänkta eller faktiska olagliga handlingar. Detta inkluderar att tillåta sådana tredje parter att komma åt och ta kopior av bilder från övervakningskameror eller andra videofilmer där övervakningskameror finns installerade och de rör sådana incidenter och handlingar.

 

5. Lagring av dina personuppgifter

Personuppgifterna som du har lämnat ut till den personuppgiftsansvarige finns lagrade i ett molnbaserat Dufry AG-databasprogram för kundhantering som ligger på datacentraler som upprätthålls i EES-området, vars syfte är att hantera affärsrelationen med dig i enlighet med bestämmelserna i lokala dataskyddslagar.

Dufry AG hanterar kundrelationen med dig och eventuella marknadsföringsutskick i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

6. Personuppgifters säkerhet

Dina personuppgifter kommer att säkras genom att vidta säkerhetsåtgärder som är proportionella till känsligheten av personuppgifterna som behandlas.   För detta ändamål upprätthåller Dufry och alla koncernenheter lämpliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personuppgifter mot stöld; oavsiktlig förlust; obehörig förändring; obehörig eller oavsiktlig åtkomst, behandling, radering, användning, offentliggörande eller kopiering och/eller oavsiktlig eller olaglig förstörelse.

När vi har tillhandahållit (eller du har valt) ett lösenord som tillåter åtkomst till vissa förmåner på Dufrys webbplatser och appar är du ansvarig för att skydda det och hålla det hemligt och du förbinder dig att inte låta det användas av tredje parter.  Tyvärr är överföringar av uppgifter via internet inte helt säkra.  Fastän att vi vidtar alla rimliga kommersiella åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifterna eller data som du avslöjar på internet.  Du godkänner de latenta säkerhetskonsekvenserna av att använda internet och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ansvarar vi inte för eventuella brott mot säkerheten, såvida vi inte har handlat med grov oaktsamhet och endast inom ramen för de begränsningar som anges i användningsvillkoren för Dufrys webbplatser och appar. 

 

7. Överföring av uppgifter utanför ditt land

Dina personuppgifter (som beskrivs ovan) kan överföras till andra koncernenheter eller till tredje parter som beskrivs ovan endast i den utsträckning som krävs för att Dufry AG och koncernföretag ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig eller för att du ska få tillgång till Dufrys webbplatser och appar eller för de ändamål som beskrivs ovan i detta meddelande, förutsatt att sådana ändamål överensstämmer med gällande lagar.  I synnerhet:

 • Din profil- och kontaktinformation i system såsom företagskommunikationssystem, databaser eller kataloger för kundrelationer kommer att vara tillgängliga för alla marknadsförings-, försäljnings- och kundsupport eller kundvårdspersonal i koncernföretag runtom i världen.
 • Dina personuppgifter kan överföras till eller åtkommas av koncernens anställda som befinner sig inom eller utanför landet och/eller personer eller företag som inte ingår i gruppen som befinner sig inom eller utanför landet beroende på behovet att få vetskap eller ej. Överföringar utanför EU kan ske i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (”SCC”), skölden för skydd av privatlivet mellan USA och EU (Privacy Shield) eller andra lagligt godtagbara mekanismer som säkerställer en adekvat skyddsnivå.  Som tillåtet enligt lag kan du ha rättigheten till att på begäran riktad till den globala dataskyddskoordinatorn bli informerad om lämpliga säkerhetsåtgärder som har vidtagits för att skydda dina personuppgifter för överföring utanför EU.
 • Dufry International AG kan, som personuppgiftsansvarig, behandla dina personuppgifter för att administrera och tillhandahålla produkter och tjänster som du begärt, för att administrera globala försäljnings- och kundprogram, kampanj- och marknadsföringsaktiviteter och undersökningar, tävlingar och kupong- och presenterbjudanden, kundkommunikation, reklamkampanjer med oss, hantera försäljnings- och kundrelationer och förbereda försäljnings- och kundrelationshantering och kundsupportrapportering i enlighet med villkoren i detta meddelande. Dufry International AG är baserat i Schweiz, ett land som drar nytta av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, enligt vilket det har fastställts att schweiziska lagar erbjuder tillräckligt skydd för personuppgifter.
 • Överföringar kan göras för att åtlyda förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller vid upptäcktsförfaranden eller om så krävs eller är tillåtet enligt tillämpliga lagar, domstolsordrar, statliga bestämmelser eller myndigheter (inklusive moms och anställning). Sådana överföringar kan innebära domstolars eller myndigheters åtkomst utanför ditt land, efter att ha säkerställt att endast dina minst nödvändiga uppgifter avslöjas och överförs, eller att sådana uppgifter är oidentifierbara eller att, om möjligt, lämpliga föreskrivna domstolsordrar har utfärdats.

En lista över länder utanför EU som dina personuppgifter kan överföras till, och en antydan om huruvida de har fastställts av Europeiska kommissionen att erbjuda adekvat skydd för personuppgifter finns på https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Överföringar av personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 7 baseras på samma rättsliga grunder som gäller för respektive behandlingsändamål enligt ovan.

 

8. Lagring av personuppgifter

Enligt Dufrys datalagringspolicy får personuppgifter inte förvaras längre än vad som krävs för att uppfylla syftet det samlades in för. Personuppgifter eller register som innehåller personuppgifter kommer i allmänhet att lagras under tidsperioder som krävs enligt gällande rättsliga, skatte- eller bokföringsskyldigheter. Under särskilda omständigheter, och i enlighet med gällande lag, kan Dufry lagra dina personuppgifter under längre perioder (t.ex. under relevant preskriptionstid) så att vi har en korrekt dokumentation av våra kontakter med dig eller för att skydda Dufry AG:s legitima intressen eller namnet på den lokala Dufry-enhet som äger denna Dufry-webbplats eller app.  I samtliga fall där dina uppgifter inte längre krävs kommer Dufry att säkerställa att de kasseras på ett säkert sätt.

 

9. Minderåriga

Dufrys webbplatser och appar tillhandahåller inte produkter och tjänster till barn. Fastän att vi kan sälja leksaker och godsaker som kan intressera barn kan endast reservationer för våra produkter och tjänster tillhandahållas vuxna över 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år utan samtycke från barnens föräldrar eller vårdnadshavare. Följaktligen måste föräldern fylla i och skicka in ett fullständigt ifyllt och undertecknat skriftligt föräldramedgivande till behandling av personuppgifter med bevis på personens identitet till e-postadressen: privacy@dufry.com.

 

10. Online-teknik inklusive cookies

a) Cookies

Denna webbplats använder cookies och/eller liknande teknik som lagrar och hämtar information när du surfar. En ”cookie” är en liten textfil som identifierar din mobilenhet och/eller dator på vår server. 

I allmänhet kan dessa tekniker tjäna många olika syften, till exempel att känna igen dig som användare, få information om dina surfvanor eller anpassa hur innehållet visas.  Vår specifika användning av dessa tekniker beskrivs nedan.

Om du vill ha mer information om hur det fungerar rekommenderar vi att du besöker www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu

b) Godkännande av användning av cookies

För att använda cookies på/i Dufrys webbplatser och appar ber vi dig att uttryckligen samtycka till cookies på/i Dufrys webbplatser och appar genom att klicka på ”GODKÄNN ALLA” i meddelandet längst ned på/i Dufrys webbplatser och appar, så att de kan laddas ned till den mobila enheten och/eller datorns hårddisk.

När du har gett ditt samtycke till användningen av cookies läggs filen till och den används sedan för att analysera webbtrafik och talar om för oss när du besöker en viss webbplats.  Cookies gör det möjligt anpassa hur appar och program ska bete sig.  Webbappen kan anpassa sin funktion efter dina behov genom att se vad du gillar och ogillar och komma ihåg information om dina preferenser.  Vi använder oss av trafikloggningscookies som identifierar vilka appar som används och/eller sidor som besöks.  Detta hjälper oss att analysera data om webbtrafik och förbättra Dufrys webbplatser och appar för att anpassa dem efter kundernas behov.

Rent allmänt hjälper cookies Dufry att tillhandahålla förbättrade webbplatser och appar, vilket gör det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och inte.  En cookie ger inte på något sätt oss tillgång till andra uppgifter på din mobila enhet eller dator eller annan information om dig än de uppgifter som du väljer att dela med oss.  Du kan välja att acceptera, konfigurera och/eller anpassa ditt val via ”CMP”.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men du kan ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar det. Cookies, inklusive de som redan är etablerade, kan raderas från din hårddisk enligt anvisningarna nedan.

c) Typer av cookies som används och deras syfte

För att få tillgång till den fullständiga listan över cookies som vi använder på den här webbplatsen, se det sista avsnittet, ”Förteckning över cookies”, i denna policy.

Cookies klassificeras enligt en serie kategorier. Det är dock viktigt att vara medveten om att samma cookie kan ingå i mer än en kategori.

Beroende på vilken enhet som hanterar utrustningen eller domänen varifrån de skickas ut och hur de uppgifter som samlas in behandlas delas cookies in i följande kategorier:

 • Förstapartscookies: Cookies som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som hanteras av redaktören själv och varifrån den av användaren begärda tjänsten tillhandahålls.
 • Tredjepartscookies: Cookies som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte hanteras av redaktören, utan av en annan enhet som behandlar data som samlats in av cookies.

Beroende på hur länge de förblir aktiva i terminalutrustningen skiljer man på följande typer av cookies:

 • Sessionscookies: Denna typ av cookies är avsedd för insamling och lagring av data medan användaren besöker en webbplats. De används ofta för att lagra information som endast är av intresse medan den tjänst tillhandahålls som användaren begär vid ett enskilt tillfälle (t.ex. en lista över köpta produkter).
 • Beständiga cookies: Detta är en typ av cookies där uppgifterna fortfarande lagras på terminalen och är åtkomliga och kan behandlas under en period som definieras av den person som ansvarar för cookien (vilken kan variera från några få minuter till flera år).

Beroende på syftet med behandlingen av de uppgifter som samlas in av cookies skiljer man på följande:

 • Nödvändiga cookies: Cookies som hanteras av oss eller av tredje parter och låter dig navigera på webbplatsen, plattformen eller appen och använda de olika alternativ eller tjänster som finns där samt, till exempel, för att kontrollera trafik och datakommunikation, identifiera sessionen, ge tillgång till delar med begränsad åtkomst, komma ihåg vilka element som ingår i beställningar, hantera betalningar, kontrollera bedrägerier kopplade till tjänstesäkerhet, ansöka om inskrivning eller deltagande i evenemang, aktivera dynamiskt innehåll eller dela innehåll via sociala nätverk.
 • Preferenscookies: Cookies som gör det möjligt för oss att komma ihåg din information så att du kan komma åt tjänsten med vissa egenskaper som kan skilja din upplevelse från andra användares, till exempel språk, antalet resultat som ska visas när du utför en sökning, tjänstens utseende eller innehåll beroende på vilken typ av webbläsare du använder eller den region varifrån du använder tjänsten osv.
 • Prestandacookies: Cookies, som efter bearbetning av oss eller av tredje parter, tillåter oss att kvantifiera antalet användare och därmed utföra statistisk mätning och analys av hur den erbjudna tjänsten används. För att göra detta analyserar vi hur du navigerar på vår webbplats för att förbättra utbudet av produkter eller tjänster. 

Vi använder Google Analytics-cookies för att samla in statistik om användarnas aktivitet på webbplatsen så att vi kan förbättra de tillhandahållna tjänster.

Informationen som Googles cookies samlar in om din användning av Dufrys webbplatser och appar, inklusive IP-adress, kan överföras och lagras av Google på servrar i USA. Google kan använda informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa programaktivitetsrapporter för webbplatsen åt oss och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan överföra informationen till tredje parter när det krävs enligt lag eller när sagda tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att förknippa din IP-adress med andra uppgifter som Google förfogar över. På Googles webbplats hittar du mer information om Google Analytics och ett exemplar av Googles integritetspolicy.

 • Marknadsföringscookies: Cookies, som efter behandling av oss eller tredje part, gör det möjligt för oss att analysera din internetnavigering så att vi kan visa reklam relaterad till din surfprofil.

Vi använder bland annat Google-, GoogleAdWords-, Google DoubleClick-, bing.com-, atdmt.com-, demdex.net-, taboola.com-, outbrain.com-, eversttech.com-, Blueknow- och Facebook-cookies för att hantera de platser som Dufry-reklam visas på och har åtkomst till. Dessa cookies gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten i våra onlinekampanjer, ge dig information av intresse och visa reklaminnehåll baserat på dina preferenser.  Informationen som vissa av dessa cookies samlar in om din användning av Dufrys webbplatser och appar, inklusive IP-adress, kan överföras och lagras av tredje parter på servrar i USA. Genom deras integritetspolicyer kan du få mer information om hur cookies fungerar och hur de används.

 • Oklassificerade cookies: Detta är cookies som håller på att kategoriseras.

d) Inställningar för webbläsare

a) Om du så önskar kan du ändra dina webbläsarinställningar och välja lagringsalternativ eller tillgång till cookies samt aktivera, inaktivera eller ta bort dem. Dessa alternativ måste tillämpas enligt instruktionerna i din webbläsare:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
 • Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
 • Android: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
 • Apple (iOS): https://support.apple.com/es-es/HT201265

b) Anslutning till sociala medier och plugins:

På vissa webbplatser i vår online-katalog använder vi plugins för sociala medier (”plugin”) från www.facebook.com som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”).

Online-katalogwebbplatser på Dufrys webbplatser och appar kan innehålla en plugin märkt med en tydlig synlig Facebook-logotyp (dvs. en ikon med ett vitt ”f” på blå botten) eller tillägget ”Facebook Social Plugin”).

Om du får tillgång till en webbplats som innehåller ovannämnda plugin kommer webbläsaren att etablera en direktanslutning till Facebook-servrarna och Facebook skicka plugin-innehållet direkt till den.

Om du är registrerad på Facebook och är inloggad på ditt användarkonto där får du all information som du bereder dig tillgång till på motsvarande webbplats genom plugin-integrering.  Om du aktivt använder denna plugin, antingen genom att klicka på ”Gilla” eller ”Dela” eller skriva en kommentar på webbplatsen ifråga, skickas motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och används på Dufrys webbplatser och appar.

För att förhindra att Facebook samlar in ovanstående information om dig när du besöker webbplatsen måste du följa instruktionerna i inställningarna på Facebook-webbplatsen och/eller logga ut från Facebook-webbplatsen innan du besöker ifrågavarande webbplats på Dufrys webbplatser och appar.  Du bör också radera alla Facebook-cookies i webbläsaren.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och efterföljande användning av data av Facebook samt de rättigheter och inställningsalternativ som du har i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller din privata sida står att läsa i Facebooks integritetspolicy.  Vi tar inget ansvar för innehållet på ovannämnda webbplatser eller Facebooks integritetspolicy.

På vissa av våra webbplatser, i appar och/eller mobila lösningar använder vi plugins för sociala medier (”plugin”) från det sociala nätverket www.Linkedin.com som drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, 98052 – 6399, USA (”LinkedIn”).

Webbplatserna och/eller våra mobila lösningar på Dufrys webbplatser och appar kan innehålla en plugin märkt med en väl synlig LinkedIn-logotyp eller tillägget ”LinkedIn Social Plugin”.

Om du besöker en webbplats och/eller en mobil lösning som den här, som innehåller en sådan plugin-funktion kommer din webbläsare att etablera en direktanslutning till LinkedIn-servrarna och LinkedIn kommer att sända plugin-innehållet direkt till din webbläsare.

Om du är registrerad på LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-användarkonto kommer LinkedIn att få informationen som du har tillgång till på respektive webbplats och/eller mobila lösning genom plugin-integrering. Om du aktivt använder plugin-funktioner genom att aktivera knappen ”dela” eller skriver kommentarer på respektive webbplats kommer motsvarande information att skickas från din webbläsare direkt till LinkedIn och användas på Dufrys webbplatser och appar.

För att undvika att LinkedIn samlar in ovanstående information om dig när du besöker en sådan webbplats följer du instruktionerna i inställningarna på LinkedIn-webbplatsen och/eller loggar ut från LinkedIn-webbplatsen innan du besöker respektive webbplats och/eller mobila lösning på Dufrys webbplatser och appar. Du bör även ta bort alla LinkedIn-cookies från din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och ytterligare användning av data av LinkedIn samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller privata utrymme finns i LinkedIns integritetspolicy.  Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatserna och/eller de mobila lösningarna eller LinkedIns integritetspolicy.

 På vissa av våra webbplatser, i appar och/eller mobila lösningar använder vi plugins för sociala medier från det sociala nätverket youtube.com (”plugin”) eller andra nätverk på www.google.com som drivs av Google. Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940439 USA.

Webbplatserna och/eller våra mobila lösningar på Dufrys webbplatser och appar kan innehålla en plugin-funktion som är märkt med en fullt synlig Google-logotyp eller tillägget av ”Google Social Plugin”.

Om du får tillgång till en webbplats som den här, som innehåller en sådan plugin kommer din webbläsare att etablera en direktanslutning till Google-servrarna och Google kommer att sända plugin-innehållet direkt till din webbläsare.

Om du är registrerad på Google och är inloggad på ditt Google- eller gmail-användarkonto kommer Google att få informationen som du har tillgång till på respektive webbplats och/eller mobil lösning genom integrering av plugin-funktionen. Om du aktivt använder plugin-funktioner genom att aktivera knappen ”dela” eller skriver kommentarer på respektive webbplats och/eller mobila lösning, kommer motsvarande information att skickas från din webbläsare direkt till Google och användas på Dufrys webbplatser och appar.

För att undvika att Google samlar in ovanstående information om dig när du besöker en sådan webbplats och/eller mobil lösning, följer du instruktionerna i inställningarna på Google-webbplatserna och/eller loggar ut från Google-webbplatsen innan du besöker respektive webbplats och/eller mobila lösning på Dufrys webbplatser och appar. Du bör även ta bort alla Google-cookies från din webbläsare.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och ytterligare användning av data av Google Analytics samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda dina personuppgifter eller privata utrymme finns i Googles integritetspolicy.  Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatserna och/eller de mobila lösningarna eller Googles integritetspolicy.

e) Avvisa cookies från tredjepartsleverantörer

Användaren kan när som helst avvisa en viss typ av cookies, såsom reklam- och tredjepartscookies.  Vissa av våra leverantörer har ett direkt system för att neka installation av deras cookies.

Nedan hittar du en lista över leverantörer och länkar (du hittar enkelt avvisningsknappen för att neka respektive leverantörs cookies):

– Youtube och Google Analytics (för att avvisa): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

– ADOBE Analytics och Marketing & Audience Manager (för att avvisa): http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html

Tänk på att om du vid något tillfälle raderar cookies från webbläsaren kan dina avvisningsinställningar från tidigare leverantörer raderas och i så fall måste du neka till att läggs in igen.

f)  Varning om radering av cookies

Du kan radera och blockera alla cookies från denna webbplats, men då kommer antingen en del av webbplatsen inte att fungera eller kvaliteten på den att äventyras.

Om du har några frågor om vår cookiepolicy kan du kontakta oss på den här sidan via våra kontaktkanaler.

g)  Revidering

Dessa listor uppdateras så snabbt som möjligt när de webbplatstjänster som erbjuds på webbplatsen ändras eller utvecklas.  Under denna uppdatering kan det dock emellanåt hända att listan inte längre innehåller en viss cookie, även om hänvisning alltid sker till cookies för ändamål som är identiska med de som registrerats i dessa listor.

Som besökare, prenumerant eller genom fortsatt användning av Dufrys webbplatser och appar eller via WiFi-nätverket eller lokaliseringstjänsterna i butiker samtycker du till att använda cookies och annan online-teknik som beskrivs i detta avsnitt och i enlighet med detta integritetsmeddelande.  Dufry och dess tredjeparts marknadsföringspartners kan använda sig av cookies, osynliga pixlar och webbfyrar för att få information om dig när du besöker Dufrys webbplatser och appar och våra butiker.

11.  Vilka är dina rättigheter?

Du har rättigheten enligt gällande lag att få tillgång till, få en kopia av och korrigera personuppgifter om dig själv med förbehåll för begränsade undantag som kan föreskrivas enligt gällande lagar.  Om det är motiverat och mandaterat enligt gällande lag kan du också kräva att dina personuppgifter raderas eller blockeras eller att du kan ha rättigheten att erhålla information om behandlingen av dina uppgifter eller invända ytterligare behandling av dina uppgifter. 

Om dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke har du rättigheten att återkalla samtycket när som helst utan att det påverkar behandlingens laglighet baserat på samtycke innan det återkallas. Du kan göra det genom att (i) i vissa fall ta bort relevanta personuppgifter från det relevanta IT-systemet (men observera att i det här fallet kan de lagras i säkerhetskopior och länkade system tills de raderas i enlighet med vår datalagringspolicy) eller (ii) kontakta din globala dataskyddskoordinator.

Du har också rätt att bli informerad om hur dina personuppgifter hanteras och varifrån vi får dina uppgifter.

Som tillåtet enligt lag har du även följande ytterligare rättigheter:

 • Dataportabilitetdär vi behöver ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal som du är del av som rättslig grund för behandling och då personuppgifter behandlas automatiskt har du rätt att begära ut alla sådana personuppgifter som du har uppgett till Dufry eller gruppen i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att vi måste skicka det till en annan personuppgiftsansvarig i de fall där detta är tekniskt genomförbart.
 • Rätt till begränsning av behandlingdu har rättigheten att begränsa vår behandling av dina personuppgifter då:
  • du bestrider noggrannheten i personuppgifterna tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess noggrannhet
  • behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingens ändamål men att du behöver sådana personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav
  • du har invänt mot behandlingen baserat på Dufrys legitima intressen (se nedan) och i avvaktan på bekräftelse på huruvida Dufry eller koncernen har tvingande legitima skäl att fortsätta behandlingen.

Om dina personuppgifter är föremål för begränsningar på detta sätt behandlar vi dem endast med ditt samtycke eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 • Rättighet till invändning mot behandling motiverad baserat på legitima intressen - då vi är beroende av ett legitimt intresse att behandla personuppgifterna har du rättigheten att invända mot behandlingen.  Om du invänder måste vi stoppa behandlingen, såvida vi inte antingen kan bevisa övertygande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller då vi behöver behandla personuppgifterna för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav.  Då vi förlitar oss på ett legitimt intresse som underlag för behandling anser vi att vi kan bevisa sådant övertygande legitimt skäl, men vi kommer att överväga varje fall individuellt.
 • Rätt att invända mot behandling för marknadsföringsändamål – du har rättigheten att invända mot all behandling av dina uppgifter för marknadsföringsändamål (inklusive profilering).  Se också avsnittet ”Vilka är dina val?”

Kontakta oss genom att skicka in ett förfrågningsformulär för databasåtkomst (tillgänglig på förfrågan) skriftligen eller via e-post till någon av adresserna nedan.

Vissa av dessa rättigheter kanske inte gäller under vissa omständigheter.  Du kanske till exempel inte har rätt att veta att vi har delat dina personuppgifter med polisen eller att få ut en kopia av dina personuppgifter om det gäller en polisutredning och vi har informerats av polisen om att det kommer att påverka utredningen att meddela dig eller ge dig en kopia.

Dufry har utsett en global dataskyddssamordnare som kan kontaktas säkert och konfidentiellt på följande e-postadress: privacy@dufry.com.   Alternativt kan du skicka in ditt förfrågningsformulär för databasåtkomst, skriftliga kommentarer, frågor eller problem till

Dufry International AG

Brunngässlein 12

Basel, 4052

Schweiz

Att:  Global Data Protection Co-Ordinator

 

12. Vilka är dina val?

Dufrys webbplatser och appar ger dig tillgång till ett brett utbud av information om ditt konto och dina interaktioner med oss. För att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella uppmanar vi dig att regelbundet granska och uppdatera din information, om det behövs, om dina kontaktuppgifter eller din adress har ändrats.  Om du har prenumererat på Dufrys webbplatser och appar, i synnerhet Red by Dufry-appen eller appen Reserve & Collect-webbplatserna kan du antingen få åtkomst till ditt konto och göra ändringarna eller begära att ändringarna utförs genom att skicka en e-postförfrågan med bevis på din identitet till privacy@dufry.com.

Vi vill gärna informera dig om våra produkter och tjänster och våra partners samt skicka enkäter, kampanjmaterial och inbjudningar till evenemang, delta i tävlingar eller ta emot kuponger eller presentkort samt meddelanden på din födelsedag eller andra speciella händelser.  Om du väljer att inte ta emot sådana meddelanden eller ändra kommunikationsmetoden som vi använder för att kontakta dig, som SMS, e-post, brev eller telefon eller om du väljer att inte godkänna användningen av cookies eller annan online-teknik ska du välja bort sådana aktiviteter genom att skicka in bestämmelsen om bortval, det vill säga genom att klicka på länken till webbplatsen som tillåter kunden att säga upp prenumerationen (för elektronisk kommunikation) eller – för all annan, icke-elektronisk kommunikation – genom att skicka ett e-postmeddelande eller -brev om din invändning för att ange dina preferenser till privacy@dufry.com.  Du kan när som helst ändra dina preferenser eller val eller ge ett nytt samtycke till sådana aktiviteter genom att tillhandahålla ett undertecknat samtyckesformulär som godkänner användningen av cookies, reklammaterial eller föredragen kommunikationsmetod till privacy@dufry.com.

 

13. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Ändringar och rättelser av villkoren i detta integritetsmeddelande kan göras när som helst och träder i kraft så snart de publiceras på alla Dufrys webbplatser och appar.  Om du inte godkänner ändringarna eller rättelserna ska du upphöra att använda våra tjänster och produkter eller Dufrys webbplatser och appar eller våra butiker.

 

14. Var lämnar man in klagomål om dataskydd?

Du har rättigheten att lämna in klagomål i samband med behandlingen av dina personuppgifter till den relevanta tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Förteckning över cookies

DUFRY:s webbplats (www.dufry.com)

Namn

Kategori

Leverantör

Syfte

Varaktighet

Typ

ak_bmsc

Absolut nödvändiga

tools.investis.com

Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar.  Detta är fördelaktigt för webbplatsen, för att göra giltiga rapporter om användningen av deras webbplats.

1 dag

HTTP

AWSELB

Absolut nödvändiga

irs.tools.investis.com

Används för att distribuera trafik till webbplatsen på flera servrar för att optimera svarstider.

Under sessionen

HTTP

AWSELBCORS

 

Absolut nödvändiga

irs.tools.investis.com

Registrerar vilket serverkluster som betjänar besökaren.  Den används i samband med lastbalansering.  För att optimera användarupplevelsen.

Under sessionen

HTTP

bm_sv

 

Absolut nödvändiga

tools.investis.com

Används i samband med webbplatsens BotManager.  BotManager upptäcker, kategoriserar och sammanställer rapporter om potentiella robotar som försöker komma åt webbplatsen.

1 dag

HTTP

_ga

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

2 år

HTTP

_gat

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

 

Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningsfrekvensen.

1 dag

HTTP

_gid

 

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

1 dag

HTTP

collect

 

Prestanda

Google Analytics

Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende.  Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.

Under sessionen

Pixel

r/collect

 

Prestanda

Doubleclick.net

Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende.  Den spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.

Under sessionen

Pixel

 

RED BY DUFRY

Namn

Kategori

Leverantör

Syfte

Varaktighet

Typ

_ga

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

2 år

HTTP

_gat

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

 

Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningsfrekvensen.

1 dag

HTTP

_git

 

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

1 dag

HTTP

pagevisit

 

Prestanda

r1.trackedweb.net

Registrerar statistiska data om användarnas beteende på webbplatsen.  Används för intern analys av webbplatsoperatören.

Under sessionen

Pixel

_fbd

Marknadsföring

Facebook

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

_gcl_au

Marknadsföring

Google AdSense

Används av Google AdSense för att experimentera med annonseffektivitet på webbplatser som använder deras tjänster.

3 månader

HTTP

AA003

 

Marknadsföring

atdmt.com

Samlar in information om användarbeteende på flera webbplatser.  Denna information används för att optimera relevansen för reklam på webbplatsen.

3 månader

HTTP

ads/ga-audiences

Marknadsföring

Google

Används av Google AdWords för att på nytt fånga upp besökare som sannolikt kommer att bli kunder baserat på deras onlinebeteende på olika webbplatser.

Under sessionen

Pixel

ATN

 

Marknadsföring

atdmt.com

Riktar annonser baserat på beteendeprofilering och geografisk plats.

2 år

HTTP

dmSessionID

Marknadsföring

Dufry

 

Samlar in information om vilka produkter besökaren har tittat på och innehållet i kundvagnen. Detta används för att öka webbplatsens konverteringsgrad genom riktade annonser och produktkampanjer via e-post.

1 dag

HTTP

fr

Marknadsföring

Facebook

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

https://cx.atdmt.com/

Marknadsföring

atdmt.com

Ställer in ett unikt ID för besökaren som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att rikta in sig på besökaren med relevant reklam.  Denna parkopplingstjänst tillhandahålls av tredjepartsannonshubbar, vilket underlättar budgivning i realtid för annonsörer.

Under sessionen

Pixel

IDE

 

Marknadsföring

Google/Doubleclick.net

Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändares åtgärder efter att de har visat eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta effektiviteten i en annons och för att presentera riktade annonser för användaren.

1 år

HTTP

pagead/1p-user-list/#

Marknadsföring

Google

Ej kategoriserad

Under sessionen

Pixel

r/collect

Marknadsföring

Google/Doubleclick.net

Cookien används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende.  Den spårar besökaren mellan enheter och marknadsföringskanaler.

Under sessionen

Pixel

recordID

Marknadsföring

Dufry

Samlar in information om vilka produkter besökaren har tittat på och innehållet i kundvagnen.  Detta används för att öka webbplatsens konverteringsgrad genom riktade annonser och produktkampanjer via e-post.

1 år

HTTP

test_cookie

Marknadsföring

Google/Doubleclick.net

Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies.

1 dag

HTTP

tr

Marknadsföring

Facebook

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

Under sessionen

Pixel

_rollupGA

Ej kategoriserad

Dufry

(Google Tag Manager)

Ej kategoriserad

2 år

HTTP

_rollupGA_gid

Ej kategoriserad

Dufry

(Google Tag Manager)

Ej kategoriserad

1 dag

HTTP

identity

Ej kategoriserad

r1.trackedweb.net

Ej kategoriserad

Under sessionen

Pixel

 

RESERVERA OCH HÄMTA (www.shopdutyfree.com)

Namn

Kategori

Leverantör

Syfte

Varaktighet

Typ

AKA_A2 

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie är nödvändig för cachefunktionen.  En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen.  Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.

1 dag

HTTP

form_key

Absolut nödvändiga

Dufry

Skyddar besökarna vid internetnavigering genom att förhindra förfalskning av förfrågningar mellan webbplatser.  Denna cookie är viktig för webbplatsens och besökarens säkerhet.

Under sessionen

HTTP

mage-banners-cache-storage

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie är nödvändig för cachefunktionen.  En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen.  Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.

1 dag

HTTP

mage-banners-cache-storage

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie är nödvändig för cachefunktionen.  En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen.  Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.

Permanent

HTML

mage-banners-cache-timeout

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie är nödvändig för cachefunktionen.  En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen.  Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.

Permanent

HTML

mage-cache-sessid

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie används för lastbalansering.  Detta optimerar svarsfrekvensen mellan besökaren och webbplatsen genom att fördela trafikbelastningen på flera nätverkslänkar eller servrar.

1 dag

HTTP

mage-cache-storage

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie används för lastbalansering.  Detta optimerar svarsfrekvensen mellan besökaren och webbplatsen genom att fördela trafikbelastningen på flera nätverkslänkar eller servrar.

1 dag

HTTP

mage-cache-storage

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för att optimera laddningshastigheten på webbplatsen  genom att förladda vissa procedurer i besökarens webbläsare.

Permanent

HTML

mage-cache-storage-section-invalidation

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie används för lastbalansering.  Detta optimerar svarsfrekvensen mellan besökaren och webbplatsen genom att fördela trafikbelastningen på flera nätverkslänkar eller servrar.

1 dag

HTTP

mage-cache-storage-section-invalidation

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för att optimera laddningshastigheten på webbplatsen  genom att förladda vissa procedurer i besökarens webbläsare.

Permanent

HTML

mage-cache-timeout

Absolut nödvändiga

Dufry

Denna cookie är nödvändig för cachefunktionen.  En cache används av webbplatsen för att optimera svarstiden mellan besökaren och webbplatsen.  Cachen lagras vanligtvis i besökarens webbläsare.

Permanent

HTML

mage-messages

Absolut nödvändiga

Dufry

Nödvändigt för att webbplatsens chattruta ska fungera ordentligt.

1 dag

HTTP

mage-translation-file-version

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för webbplatsens språkinställningar.  Underlättar översättningen till besökarens föredragna språk.

Under sessionen

HTTP

mage-translation-file-version

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för webbplatsens språkinställningar.  Underlättar översättningen till besökarens föredragna språk.

Permanent

HTML

mage-translation-storage

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för webbplatsens språkinställningar.  Underlättar översättningen till besökarens föredragna språk.

Under sessionen

HTTP

mage-translation-storage

 

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för webbplatsens språkinställningar.  Underlättar översättningen till besökarens föredragna språk.

Permanent

HTML

PHPSESSID

Absolut nödvändiga

Dufry

Bevarar användarsessionsstatus mellan sidförfrågningar.

1 dag

HTTP

product_data_storage

Absolut nödvändiga

Dufry

Nödvändigt för produktjämförelsefunktionen på webbplatsen.

Permanent

HTML

recently_compared_product

Absolut nödvändiga

Dufry

Nödvändigt för produktjämförelsefunktionen på webbplatsen.

1 dag

HTTP

RT

Absolut nödvändiga

LinkedIn

Denna cookie används för att identifiera besökaren genom en app. Detta gör det möjligt för besökaren att till exempel logga in på en webbplats via LinkedIn-appen.

6 dagar

HTTP

test

Absolut nödvändiga

Dufry

Används för att identifiera om besökaren har accepterat marknadsföringskategorin i cookiebanderollen.  Denna cookie är nödvändig för webbplatsens efterlevnad av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Permanent

HTML

section_data_ids

Inställningar

Dufry

Används för kundvagnsfunktionen. Kommer ihåg alla önskelistade produkter och besökarens betalningsuppgifter när de går genom kassan.

1 dag

HTTP

store

Inställningar

Dufry

Identifierar besökarnas föredragna språk  så att webbplatsen kan ställa in rätt språk när de kommer tillbaka.

1 år

HTTP

_ga

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

2 år

HTTP

_gat

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

 

Används av Google Analytics för att begränsa förfrågningsfrekvensen.

1 dag

HTTP

_gid

Prestanda

Dufry

(Google Analytics)

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistik över hur besökaren använder webbplatsen.

1 dag

HTTP

collect

 

Prestanda

Google Analytics

Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende.  Spårar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.

Under sessionen

Pixel

product_data_storage

 

Prestanda

Dufry

Identifierar vilka produkter användaren har tittat på, vilket gör det möjligt för webbplatsen att marknadsföra relaterade produkter.

1 dag

HTTP

recently_compared_product_previous

 

Prestanda

Dufry

Nödvändigt för produktjämförelsefunktionen på webbplatsen.

1 dag

HTTP

recently_viewed_product

 

Prestanda

Dufry

Identifierar vilka produkter användaren har tittat på, vilket gör det möjligt för webbplatsen att marknadsföra relaterade produkter.

1 dag

HTTP

recently_viewed_product_previous

Prestanda

Dufry

Samlar in information om vilka produkter som besökaren har tittat på.  Detta används för att optimera navigeringen för den specifika besökaren på webbplatsen.

1 dag

HTTP

_boomr_akamaiXhrRetry

Marknadsföring

Dufry

Samlar in information om användarpreferenser och/eller interaktion med innehåll i webbkampanjer.  Detta används på CRM-kampanjplattformen som används av webbplatsägarna för att marknadsföra evenemang eller produkter.

Permanent

HTML

_fbp

Marknadsföring

Facebook

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

_gcl_au

Marknadsföring

Google AdSense

Används av Google AdSense för att experimentera med annonseffektivitet på webbplatser som använder deras tjänster.

3 månader

HTTP

AA003

Marknadsföring

atdmt.com

Samlar in information om användarbeteende på flera webbplatser.  Denna information används för att optimera relevansen för reklam på webbplatsen.

3 månader

HTTP

ads/ga-audiences

Marknadsföring

Google

Används av Google AdWords för att på nytt fånga upp besökare som sannolikt kommer att bli kunder baserat på deras onlinebeteende på olika webbplatser.

Under sessionen

Pixel

all

Marknadsföring

Dufry

Spårar användarens interaktion med webbplatsens sökfältsfunktion.  Dessa data kan användas för att presentera relevanta produkter eller tjänster för användaren.

Permanent

HTML

ATN

Marknadsföring

atdmt.com

Riktar annonser baserat på beteendeprofilering och geografisk plats.

2 år

HTTP

_bkrmk

Marknadsföring

Blueknow.com

Återställningslösning för övergiven varukorg. Samla in sessionsinformation

24 timmar

 

_bkrmku

Marknadsföring

Blueknow.com

Återställningslösning för övergiven varukorg. Samla in användarinformation

10 år

 

_bkrmkt

Marknadsföring

Blueknow.com

Återställningslösning för övergiven varukorg. Samla in information relaterad till händelsespårning

24 timmar

 

eng_mt

Marknadsföring

Dufry

Spårar konverteringsfrekvensen mellan användare och annonsbanderoller på webbplatsen.  Syftet är att optimera relevansen i annonserna på webbplatsen.

Permanent

HTML

fr

Marknadsföring

Facebook

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

3 månader

HTTP

https://cx.atdmt.com/

Marknadsföring

atdmt.com

Ställer in ett unikt ID för varje besökare som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att rikta relevant reklam till dem.  Denna parkopplingstjänst tillhandahålls av tredjepartsannonshubbar, vilket underlättar budgivning i realtid för annonsörer.

Under sessionen

Pixel

MUID

Marknadsföring

Microsoft/Bing.com

Används ofta av Microsoft som ett unikt användar-ID.  Cookien möjliggör användarspårning genom ID-synkronisering över många Microsoft-domäner.

1 år

HTTP

pixel

Marknadsföring

outbrain.com

Ej kategoriserad

Under sessionen

Pixel

recently_compared_product

Marknadsföring

Dufry

Denna cookie används för att identifiera vilka produkter besökaren har tittat på.  Denna information används för att marknadsföra relaterade produkter och optimera annonseffektiviteten.

Permanent

HTML

Recently_compared_product_previous

Marknadsföring

Dufry

Samlar in information om vilka produkter som besökaren har tittat på.  Detta används för att optimera navigeringen för den specifika besökaren på webbplatsen.

Permanent

HTML

recently_viewed_product

Marknadsföring

Dufry

Samlar in information om vilka produkter som besökaren har tittat på.  Detta används för att optimera navigeringen för den specifika besökaren på webbplatsen.

Permanent

HTML

recently_viewed_product-previous

Marknadsföring

Dufry

Samlar in information om vilka produkter som besökaren har tittat på.  Detta används för att optimera navigeringen för den specifika besökaren på webbplatsen.

Permanent

HTML

tr

Marknadsföring

Facebook

Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. budgivning i realtid från tredjepartsannonsörer.

Under sessionen

Pixel

trctestcookie

Marknadsföring

Dufry

Identifierar om synkronisering av partnerdata fungerar och för närvarande körs närvarande.  Denna funktion skickar användardata mellan tredjepartsannonsföretag i syfte att tillhandahålla riktade annonser.

Under sessionen

HTTP

used

Marknadsföring

Dufry

Spårar användarens interaktion med webbplatsens sökfältsfunktion.  Dessa data kan användas för att presentera relevanta produkter eller tjänster för användaren.

Permanent

HTML

_uetsid

Ej kategoriserad

Dufry

Ej kategoriserad

1 dag

HTTP

_uetsid

Ej kategoriserad

Dufry

Ej kategoriserad

Permanent

HTML

_uetsid_exp

Ej kategoriserad

Dufry

Ej kategoriserad

Permanent

HTML

 

.